Analiza ekonomiczna - strona 24

Metody kalkulacji kosztu jednostkowego produktu

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 322

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: kalkulacyjny układ kosztów, klucze podziałowe kosztów pośrednich, kalkulacja kosztu produktu, nowoczesne metody kalkulacji kosztu jednostkowego produktu....

Metody oceny efektywności

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: metoda prosta, okres zwrou, zatelty meod prostych, czynnik czasu, wady metod prostych. ...

Analiza sprawności działania

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: obrotowość aktywów, rotacja zapasów, wskaźniki roacji, cykl zapasów, rotacja należności krótkorminowych. ...

Ocena zadłużenia przedsiębiorstwa

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

Notatka porusza mięszy innymi zagadnienia takie jak: ocena poziomu zadłużenia, zadanie, wskaźnik zadłużenia wyrażony w latach, przykłady wskaźników,....

Wprowadzenie do analizy ekonomicznej

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 399

NOtatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: pojęcie analizy i syntezy, cele analizy, trzy znaczenia analizy ekonomicznej, czynności, dokumeny....

Analiza ekonomiczna - koszty

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1057

KOSZT I STRUKTURA KAPITAŁU KOSZT KAPITAŁU - FORMUŁY OBLICZEŃ: ŚREDNI WAŻONY KOSZT KAPITAŁU: Średni ważony koszt kapitału - udziały poszczególnych kapitałów: Przykład dotyczący średniego ważonego kosztu kapitału KRAŃCOWY KOSZ...

Zadania z analizy matematycznej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Egzamin z analizy matematycznej Zad 1 Na płaszczyźnie OXY zaznaczyć obraz relacji ρ ⊂ R 2 : Zad 2 Zaznaczyć na płaszczyźnie Gaussa zbiór punków , Zad 3 Obliczyć Za d 4 Wyznaczyć dziedzinę funkcji, asymptoty,