Analiza ekonomiczna - strona 25

Analiza finansowa przedsiębiorstwa - Analiza bilansu

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 385

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: analiza bilansu w układzie pionowym, kapitały własne, analiza bilansu w układzie poziomym, wskaźniki płynności, wskaźniki sprawności działania, ...

Projekt inwenstycyjny - wykład

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: cel marketingowy, cel produkcji, cel technologii, cel finansowy, zaplecze socjalne....

Cykl życia projektu inwestycyjnego - faza przedrealizacyjna

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 301

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: faza przed realizacyjna, studium możliwości inwestycyjnych, studium ostateczne, studium pomocnicze-funkcjonalne, nabycie i transfer technologii, montaż wyposażenia technicznego....

Zarządzanie należnościami - prezentacja

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 308

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: cele zarządzania, sterowanie, najczęściej stosowane rodzaje opustów, opust "za płatność", opust "za ilość"....

Analiza wstępna finansowa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 385

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: aktywa, aktywa stałe, aktywa bieżące, analiza wstępna, kapitały obce....

Biznes plan firmy "Woltex"

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 308

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: rynek i marketing, program inwestycyjny, analiza finansowa, rachunki wyników projektu, opracowanie....

Ekonomia - pytania sprawdzające

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: producent, rodzaje producentów, krzywa produkcji całkowitej, produktywność krańcowa, wpływ wielkość produkcji na koszty....

Firma Pol-N - analiza finansowa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: aktywa trwałe, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe, długoterminowe

Ocena ekonomiczno-fianansowa projektów inwestycyjnych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 280

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: inwestycje, orientacje przedsiębiorstwa, inwestycje w ujęciu monetarnym, klasyfikacja inwestycji, pojęcie i cykl życia projektu inwestycyjnego....