Analiza ekonomiczna - strona 26

Plan marketingowy firmy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 469

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: charakterystyka firmy, analiza sytuacji rynkowej, strategia marketingowa, profil sprzedaży i produkcji, zarządzanie firmą....

Projekt inwestycyjny - wykład

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 525

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: kryteria oceny projektu inwestycyjnego, kryteria główne, kryteria szczegółowe, procedura oceny projektu inwestycyjnego, elementy procedury....

Projekt inwestycyjny - omówienie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: cele szczegółowe projektu, strategia odmienności, strategia przywództwa kosztowego, strategia koncentracji, rodzaje strategii konkurencji....

Ekonomia - ściąga z ważnych pojęć

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 525

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: definicja ekonomii, przedmiot działań ekonomii, czynniki produkcji, rodzaje produkcji, doktryna "niewidzialnej ręki"....

Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 392

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: definicja przedsiębiorstwa, zarządzanie, przewaga, geneza zarządzania przedsiębiorstwem w czasie, rozwój koncepcji marketingowego zarządzania....

Analiza ekonomiczna - test wiedzy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Dorota Bem
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 651

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: kapitał obrotowy netto ujemny, zapasy, niezależności, wysokie inwestycje krótkoterminowe, rachunek zysków i strat....

Analiza ekonomiczna (finansowa) - test

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Dorota Bem
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 623

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: kapitał własny, okres użytkowania, cykl konwersji gotówki, kapitał zapasowy, kapitał obcy....

Inwestycje - najważniejsze zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 301

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: inwestycje, orientacje przedsiębiorstwa, klasyfikacja inwestycji, inwestycje w ujęciu monetarnym, marketing przedprodukcyjny....

Ekonomia - podstawowe pojęcia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 497

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: ekonomia, proces gospodarowania, problem ograniczoności zasobów, czynniki produkcji, podmioty gospodarcze....