Chemia - strona 12

Chemia-laboratorium - kolokwium-zestaw1

 • dr Andrzej Ostrowski
 • Chemia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 644

1. Wskaż w płomieniu palnika stożek utleniający oraz redukujący. Jakie temperatury posiadają poszczególne strefy? Do której strefy płomienia (i dlaczego) należy wprowadzić drucik platynowy podczas badania barwienia płomienia przez związki sodu? 2. Co oznacza stwierdzenie: „naczynie miarowe jest ...

Chemia-laboratorium - kolokwium-zestaw2

 • dr Andrzej Ostrowski
 • Chemia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 875

1. (2 pkt) Jaki jest skład buforu mrówczanowego? Na jego przykładzie wyjaśnij dlaczego po dodaniu niewielkiej ilości mocnego kwasu lub mocnej zasady pH roztworu zmienia się tylko nieznacznie (odpowiedź poprzyj odpowiednimi równaniami reakcji). 2. (2 pkt) Oblicz

Podstawy obliczeń - labolatorium

 • dr Andrzej Ostrowski
 • Chemia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 987

Katedra Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego Wydział Chemiczny PW CHEMIA – LABORATORIUM Szkoła Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych ZAKRES MATERIAŁU NA KOLOKWIUM Z PODSTAW OBLICZEŃ CHEMICZNYCH I. De...

Regulamin Pracowni Chemicznej (TCh, IM)

 • dr Andrzej Ostrowski
 • Chemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

Katedra Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego Wydział Chemiczny PW REGULAMIN PRZEDMIOTU „CHEMIA – LABORATORIUM” DLA STUDENTÓW II SEMESTRU KIERUNEK TECHNOLOGIA CHEMICZNA / INŻYNIERIA MATERIAŁOWA SZKOŁY ZAAWANSOWANYCH T...

Twardość wody - omówienie

 • dr Andrzej Ostrowski
 • Chemia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 469

,QVWUXNFMD GR üZLF]HQLD $1$/,=$ =$1,(&=)H &1 @ → )H )H &1 @ . -RQ\ )H -RQ\ HOD]D ,,, WZRU] ] URGDQNLHP SRWDVX NUZLVWRF]HUZRQ\ ]ZL ]HN UR]SXV]F]DOQ\ Z ZRG]LH ]JRGQLH ] UHDNFM )H .6&1 → )H 6&1 . -RQ\ 0Q -RQ\ PDQJDQX ,, WZRU] ] ZRGRURWOHQNLHP VRGX ELDá\ RVDG ZRGRURWOHQNX PDQJDQX ,, 0Q...

Instrukcja BHP - omówienie

 • dr Andrzej Ostrowski
 • Chemia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735

Katedra Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego Wydział Chemiczny PW OGÓLNA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OBOWIĄZUJĄCA NA ZAJĘCIACH Z PRZEDMIOTU „CHEMIA – LABORATORIUM” DLA STUDENTÓW II SEMESTRU SZKOŁY ZAAW...

Instrukcja do ćwiczenia ChA1 - Alkacymetria

 • dr Andrzej Ostrowski
 • Chemia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 924

Ćwiczenie 1. ALKACYMETRIA Nastawianie miana roztworu wodorotlenku sodu. Oznaczanie kwasu octowego 1. Ustalanie stężenia NaOH na kwas solny o stężeniu 0,200 mol/l Odczynniki 1. HCl, roztwór o stężeniu 0,2000 mol/l, dokładne stężenie roztworu podane na butelce 2.

Wykład - obróbka termiczna cementowa mieszanki surowcowej

 • dr Elżbieta Małgorzata Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 490

Przemiany fizyczno-chemiczne zachodzące w procesie obróbki termicznej cementowej mieszanki surowcowej. Końcowym celem obróbki termi mieszanki surowcowej jest uzyskanie klinkieru cementowego. Przemysłowy proces klinkieryzacji mieszanki zachodzi w piecu obrotowym, w którym mieszanka przemieszcza się z...

Sprawozdanie - identyfikacja wybranych anionów

 • dr Elżbieta Małgorzata Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2366

ĆWICZENIE 3 IDENTYFIKACJA WYBRANYCH ANIONÓW 1. Analiza jakościowa zajmuje się badaniem składu jakościowego substancji, czyli określeniem z jakich pierwiastków lub grup pierwiastków zbudowany jest dany związek lub mieszanina. Aby zidentyfikować jony działa się na substancję analizowaną, przeprowadzo...