Regulamin Pracowni Chemicznej (TCh, IM)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Regulamin Pracowni Chemicznej (TCh, IM)  - strona 1 Regulamin Pracowni Chemicznej (TCh, IM)  - strona 2 Regulamin Pracowni Chemicznej (TCh, IM)  - strona 3

Fragment notatki:

Katedra Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego
Wydział Chemiczny PW
REGULAMIN PRZEDMIOTU „CHEMIA – LABORATORIUM”
DLA STUDENTÓW II SEMESTRU
KIERUNEK TECHNOLOGIA CHEMICZNA / INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
SZKOŁY ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII CHEMICZNYCH I MATERIAŁOWYCH
Zasady ogólne i organizacja pracowni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Studenci na pierwszych zajęciach zobowiązani są do zapoznania się z instrukcją BHP
i regulaminem laboratorium, co potwierdzają własnoręcznym podpisem.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa i kontrolowana.
Ćwiczenia laboratoryjne można wykonywać tylko w ramach swojej grupy, w godzinach
przewidzianych rozkładem zajęć.
Wymiar czasowy zajęć laboratoryjnych wynosi 4 h/tygodniowo. Zajęcia odbywają się
jeden raz w tygodniu zgodnie z programem, wywieszonym w gablocie oraz na stronie
internetowej http://www.ch.pw.edu.pl/~aostrowski/Lab-Chemia/.
Na ćwiczenia należy przychodzić punktualnie. Ćwiczenia odbywają się bez przerw.
W razie konieczności opuszczenia laboratorium na czas dłuższy niż 5 minut należy
uzyskać zgodę prowadzącego zajęcia.
Zajęcia odbywają się w następujących lokalizacjach:
Laboratorium Katedry Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego, Wydział
Chemiczny PW, ul. Noakowskiego 3, sala 211;
Laboratorium Zakładu Inżynierii Powierzchni, Wydział Inżynierii Materiałowej PW,
Gmach NT, ul. Narbutta 85, sala 29.
Dokładne informacje na temat miejsca wykonywania poszczególnych ćwiczeń znajdują
się w programie zajęć wywieszonym w gablocie oraz na stronie internetowej
http://www.ch.pw.edu.pl/~aostrowski/Lab-Chemia/.
Zajęcia odbywają się w grupach, zgodnie z podziałem dokonanym na pierwszej
pracowni. Część ćwiczeń studenci wykonują w dwuosobowych zespołach, natomiast na
pozostałych zajęciach pracują samodzielnie. Dokładnych informacji na ten temat udzielą
asystenci prowadzący zajęcia.
Studenci odpowiadają materialnie za otrzymane w depozyt skrypty oraz sprzęt
przydzielony im do wykonywania ćwiczeń.
W Laboratorium Katedry Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego studenci
otrzymują podstawowy zestaw sprzętu na cztery osoby (dwie osoby z grupy)
w zamykanych szafkach. Na pierwszych zajęciach studenci obejmujący szafkę
zobowiązani są do sprawdzenia czy zawartość szafki jest zgodna z wykazem na rewersie
(ewentualne niezgodności proszę zgłosić obsłudze laboratorium). Wypełniony
i podpisany rewers należy pozostawić w szafce.
1
Katedra Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego
Wydział Chemiczny PW
10. W Laboratorium Katedry Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego na początku
każdego laboratorium studenci pobierają klucze od szafek od prowadzącego zajęcia. Po
zakończeniu ćwiczenia i zamknięciu szafki studenci zobowiązani są do zwrócenia klucza
osobie prowadzącej zajęcia.
11. W Laboratorium Zakładu Inżynierii Powierzchni sprzęt laboratoryjny jest wystawiony na
stanowiskach pracy. Student ma obowiązek umyć używane szkło laboratoryjne po
zakończeniu pracy.
12. Na koniec semestru wszyscy studenci ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz