Instrukcja BHP - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instrukcja BHP - omówienie  - strona 1 Instrukcja BHP - omówienie  - strona 2 Instrukcja BHP - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Katedra Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego
Wydział Chemiczny PW
OGÓLNA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
OBOWIĄZUJĄCA NA ZAJĘCIACH Z PRZEDMIOTU
„CHEMIA – LABORATORIUM”
DLA STUDENTÓW II SEMESTRU
SZKOŁY ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII CHEMICZNYCH I MATERIAŁOWYCH
1.
Przepisy ogólne.
1.1. W pracowni obowiązuje porządek i spokój.
1.2. W pracowni mogą przebywać wyłącznie studenci, którzy odbywają aktualnie zajęcia.
1.3. Osoby przebywające w pracowni obowiązuje właściwy ubiór, określony przez
kierownika pracowni. Przechowywanie wierzchnich okryć w pracowni jest wzbronione.
1.4. W pracowni nie wolno jeść i przechowywać jedzenia.
1.5. W pracowni obowiązuje zakaz palenia papierosów.
1.6. Nie wolno przystępować do wykonywania pracy bez zgody asystenta prowadzącego
ćwiczenie.
1.7. Podczas pracy laboratoryjnej należy stosować środki ochrony osobistej – fartuch oraz
okulary ochronne.
1.8. Należy pamiętać, że zagrożenie może wystąpić również ze strony innych osób
pracujących w sąsiedztwie.
1.9. Wykonywanie eksperymentów i prac nie wchodzących w zakres zajęć obowiązkowych
jest wzbronione.
1.10. Nie wolno wykonywać pracy, jeśli w pracowni nie ma drugiej osoby.
1.11. Wszystkie odczynniki chemiczne znajdujące się w pracowni powinny być umieszczone
w naczyniach opatrzonych etykietą z pełną nazwą substancji, wzorem chemicznym oraz
opisem potencjalnych zagrożeń.
1.12. Każdy student przystępujący do pracy laboratoryjnej powinien zapoznać się kartami
charakterystyk substancji i preparatów niebezpiecznych używanych podczas ćwiczeń
laboratoryjnych. KCh dostępne są w pracowni oraz na stronie internetowej
https://ichem.ch.pw.edu.pl/.
1.13. Naczynia z odczynnikami należy zaraz po użyciu szczelnie zamknąć i odstawić na
właściwe miejsce. Nie wolno zamieniać korków i wlewać wylanych już odczynników z
powrotem do naczynia.
1.14. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować stanowisko pracy.
1
Katedra Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego
Wydział Chemiczny PW
2.
Praca z substancjami trującymi.
2.1. Prace z substancjami trującymi, jak również prace, przy których wydzielają się gazy lub
pary w ilościach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia powinny być prowadzone
pod wyciągiem przy włączonym wentylatorze.
2.2. O każdej zauważonej niesprawności urządzeń wentylacyjnych należy powiadomić
asystenta.
2.3. Napełnianie pipet (szczególnie płynami trującymi) powinno być wykonywane za
pomocą gruszki gumowej.
2.4. Należy pamiętać, że każda substancja znajdująca się w laboratorium może być w jakimś
stopniu szkodliwa, szczególnie po spożyciu.
2.5. Odzież lub sprzęt laboratoryjny oblany lub obsypany substancjami trującymi powinny
być starannie wyczyszczone przed ponownym użyciem.
2.6. Obowiązuje oszczędność odczynników zarówno przy ich przygotowywaniu, przechowywaniu,
jak i stosowaniu.
3.
Praca z substancjami żrącymi i gorącymi
3.1. Ogrzewanie cieczy powinno przebiegać w ten sposób, aby w razie pęknięcia naczynia
lub wypryśnięcia cieczy nikt nie doznał ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz