Klasy ładunków 5-8

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasy ładunków 5-8 - strona 1 Klasy ładunków 5-8 - strona 2 Klasy ładunków 5-8 - strona 3

Fragment notatki:

Klasa 5.1 chlorany              Nadchlorany              Woda utleniona               Azotamy *opakowania:            -ciecze –           szkło - ceramika - kamionka/ glina opakowania z tworzyw szt. /worki/ *cechy konieczne opakowan:  duza wytrzymałość mechaniczna /zachodzi farbowanie/  musi być miejsce na pary/ opak. Niewypełnione w 100%/  szczelne ściany ładowni i oporne na ogie  subst. Lepkie jak ciała stałe opakowujemy * własności klasy 5.1:  -uwalniają tlen gdy znajdą się w strefie    pożaru palnej  -pomiar szybkości osiągania maks. Temp. spalania mieszania subst. Utl. I palnych  -pomiar szybkosci wzrostu temp. po samozapłonie mieszaniny subst. Utl. I palnej  oraz podczas badań derywatograficznyh KLASA 5.2 R-O-O-H - działają utleniająco - niektóre rozkł. się wybuchowo - wrażliwe na ogrzewanie - pala się gwałtownie - wrazliwe na tarcie i uderzenia Celem obniżenia wrażliwości do bezpiecznego poziomu przewozi się je w roztworze , w  stanie zwilżonym lub w mieszaninie z obojętnymi subst. Stałymi * zasady klasyfikacji do transportu : - zabroniony jest przewóz gdy substancja w opakowaniu ,może wybuchnąć, gdy w  laboratoryjnych próbkach wskazuje wrażliwość mechaniczną. Jest skłonna do wybuchy  lub szybkiej deflaracji ,  - Każda postać nad tlenku jest zaliczana do klasy 5.2, gdy: a) jest wrażliwa  mechanicznie, ale nie wybucha - B) nie wykazuje wysokiej wrazliwosci mechanicznej, ale wybucha ( nalepka  explosive) - C) w czasie przesówania wykazuje duzy wzrost temp. wew.( nalepka explosive) *  opakowania dla klasy 5.2 - zawsze określ. Jest maks. Ilosć subst. W poakowaniu - towar nie może reagować , katalizować z materiałami opakowanymi - material opakowany kompatybilny (obojętny)z towarem - opakowanie sztywne, eytrzymałe - szczelne pojemniki , gdy jest to konieczne z z wentylem - skladać tylko na pokładzie z daleka od źródeł iskier i ciepła , w dobrze  wentylowanych miejscach należy uwzględniać możliwość wyrzucania ładunku za burtę Klasa 6 Ładunki trujące i zakaźne 6.1 - substancje trujące 6.2 –materiały zakaźne  ,,wspomagają” pożary - w obec. Zanieczyszczen / w zal. od ilości i charakteru/ staja się wrażliwe na  uderzenia tarcia i wzrost temp. - niektóre reagują gwałtownie z H2O - mieszaniny z palnymi substancjami łatwo zapalają się - reagują gwał. Z mocnymi kwasami- często z wydzielaniem trujących gazów - równocześnie obecność subst. Utl. I palnej  i mocnego kwasu powoduje gwałtowne 

(…)

…-cja organizmu
-zatrucia podostre  ostra reakcja po dawce kilkukrotnie przyjetej
-zatrucia przewlekłe
• Substancje trujące działają wybiórczo :
-na krew; łączą się z hemoglobiną / azotyny, azotany, tlenki azotu, związki nitrowe i
azotowe/
-karboksyhemoglobinotwórcze : Co
-sulfohemoglobinotwórcze: siarczki, H2S
-hemolityczne : zasady arsenowodór
-działanie na ukł. Nerwowy: alkohole, eter , chloroform, barbiturany, preparaty nasenne ,
morfina
- zdolne do wiązania w układzie nerwowym wegetatywnym : atropina, adrenalina ,
amfetamina
- działanie na narządy miąszowe czyli np. wątrobę : fosfor, zw. Arsenu
- nerki : sole rtęci sulfonamidy , metanol ; mięsien sercowy
• zatrucia:
-przez ukł. Oddechowy
- przez ukł. Pokarmowy
• szybkość zatrucia zależy od : 1)stężenia substanscji trującej
2).właściwości fiz. i chem…
… powierzchni skóry skażonej
- stężenia trucizny w płynach ustrojowych
• najwyższe dopuszczalne stężenie substancji w powietrzu /człowiek może pracować
codziennie przez 8h/
NDS – określane dla gazów par, pyłów
• substancje dzielimy ze względu na wielkość NDS na :
-substancje o dużym NDS-ie
-substancje o działaniu kumulatywnym
-nie mające NDS – u/ np. azbest : NDS=0/
• właściwości substancji trujących…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz