Dopuszczenia do przewozu i przewożenia towarów napromieniowanych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dopuszczenia do przewozu i przewożenia towarów napromieniowanych - strona 1 Dopuszczenia do przewozu i przewożenia towarów napromieniowanych - strona 2

Fragment notatki:

Dopuszczenia do przewozu i przewożenia-zasady ustala Międzyn.Agencja Energii Atomowej. •opakowania:  -1 lub kilka pojemników  -materiały absorbujące(np.:Pb)  -konstrukcje przestrzenne  -osłony przeciwko promieniowaniu   -urz.chłodzące  -urz.amortyzujące wstrząsy  -izolacja cieplna •cel opakowania:  -umożliwia przechowywanie subst,  -spełnia f-cję ekranu zmniejszającego natężenie promieniowania,  -zapobiega możliwości osiągnięcia masy krytycznej,  -ułatwia odprowadzenia ciepła •moc dawki promieniowania określamy w: 1. rem/h 2. siewer/h •indeks   promieniotwórczy(transportowy)-moc   dawki   promieniowania   w   odl.1m   od  opakowania z subst.promieniotwórczą •kat.opakowań dla subst.promieniotwórczych:   -kat.I = biała     ►opak: poziom promieniowania w jakimkolwiek miejscu opakowania 0,5цSr/h        ►kontenery: zaliczamy do kat.I jeżeli żadne z opakowań w nim(wewn.kontenera) nie  należy do wyższej kat.   -kat.II = żółta    ►opak: moc dawki promieniowania na jego pow.jest większa niż 5цSr/h i nie przekracza  0,5mSr/h.       ►kontenery-całk   indeks   transportowy   nie   przekracza   1;   kont.nie   zawierają  mat.rozszczepialnych    -kat.III       ►prom.na   pow.(opakowania)   większa   niż   0.5mSr/h   a   nie   przekracza   2mSr/h;   indeks  transportowy  nie przekracza 10(jest większy od 1)    ►kontenery-indeks transportowy przekracza 1 lub kontener zawiera subst.rozszczepialne. subst.promieniotwórcze: - substancje   o   niskiej   aktywności   LSA,   np.;   rudy   pierw.promieniotwórczych,  pierw.promieniotwórcze rozłożone w dużej ilości masy  - subst.o dużej aktywności (rozszczepialne): klasa 1- subst.rozpuszczalne w każdej ilości nie stanowi zagrożenia klasa 2- subst.rozszczepialna może być przewożona w ograniczonych ilościach klasa 3-najbardziej niebezpieczna grupa materiałów •opakowania   -typ A-nadaje się do przewozu w normalnych warunkach subst.promieniotwórczych  -typ B/U- najbardziej bezpieczny spełnia wszystkie wymagania –dla wszystkich subst.   -typ B/M- nie spełnia wszystkich wymogów –trzeba mieć zgodę określonych instytucji na      przewóz. Rozmieszczenie opakowań z mat.promieniotwórczymi:    -liczba opak.I kat nie jest ograniczona   -opakowania lub kontenery kat.II i  III ustawia się grupami które są oddzielone na odległość  6m.   -liczba opakowań kat.II i III powinna być tak ograniczona aby:         ►całk.ilość   indeksów   transp.nie   przekraczała   50   w   jakiejkolwiek   ładowni   lub  pomieszczeniu.         ►całk.suma   indeksów   transportowych   opak.w   kontenerach   nie   przekraczała   200   w 

(…)

martwicę skóry w miejscu zetknięcia ze skórą w czasie nie
dłuższym niż 3min.
•subst.powodujące martwicę-czas zetknięcia dłuższy niż 3min i nie dłuższy 60min;
dodatkowo wykazują toksyczność w czasie wdychania.
II średni stopień niebezpieczeństwa 3-6min.
III mały stopień niebezpieczeństwa 60min-4h.
•subst.wykazujące korozję pow.stalowych lub aluminiowych przekr.6,25mm w temp55C
polutanty morskie-subst.zanieczyszczające środ.morskie(należą do nich związki z różnych
grup, które stanowią źródło zanieczyszczenia wody morskiej
•zwykłe polutanty (subst.czyste)
•P (roztwór 10% tych subst.powoduje zanieczyszczenie)
•PP (poważne polutanty –1% roztwór)

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz