podstawy obliczeń - labolatorium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
podstawy obliczeń - labolatorium - strona 1

Fragment notatki:

Katedra Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego
Wydział Chemiczny PW
CHEMIA – LABORATORIUM
Szkoła Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych
ZAKRES MATERIAŁU NA KOLOKWIUM Z PODSTAW OBLICZEŃ CHEMICZNYCH
I. Definicje podstawowe.
1.
Liczba Avogadra.
2.
Mol.
3.
Masa molowa.
4.
Gęstość.
II. Ilościowe określanie składu.
5. Ułamek wagowy. Procent wagowy.
6. Ułamek molowy. Procent molowy.
7. Stężenie molowe.
8. Wzajemne przeliczanie stężeń.
III. Obliczenia przy sporządzaniu roztworów.
9. Przygotowywanie roztworów z czystych składników.
10. Rozcieńczanie i zatężanie roztworów.
11. Mieszanie roztworów o różnych stężeniach.
IV. Obliczenia stechiometryczne.
12. Bilansowanie równań reakcji chemicznych.
13. Obliczenia oparte na równaniach reakcji chemicznych.
PRZYKŁADOWY ZESTAW PYTAŃ
1.
Do 250,0 g roztworu chlorku sodowego zawierającego 18,0 %wag. NaCl dodano 110,0g
wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.
2.
Jakie ilości 0,5 mol/dm3 i 2,0 mol/dm3 roztworu sacharozy należy zmieszać aby otrzymać
250 cm3 1M roztworu.
3.
Ile gramów wodorotlenku sodowego należy zużyć do zobojętnienia 100,0 cm3 roztworu
kwasu siarkowego o gęstości 1,143 g/cm3 zawierającego 20,0 %wag. H2SO4.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz