Chemia wody - strona 2

note /search

Zanieczyszczenie wód - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia wody
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1554

Zanieczyszczenie wód ropą naftową i jej pochodnymi Pochodne ropy naftowej występują w wodach powierzchniowych głównie wskutek dopływu ścieków z miast oraz zakładów przemysłowych używających lub produkujących oleje; stanowią one główną substancję zanieczyszczającą spośród pochodnych ropy naftowej; st...

Eutrofizacja wód-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia wody
Pobrań: 56
Wyświetleń: 735

Eutrofizacja wód To wzrost trofii, czyli żyzności wód głównie wzrost stężeń związków fosforu i azotu. Związki te dopływają do wód w postaci mineralnej, bądź też jako materia organiczna, która ulegając rozkładowi, dostarcza przyswajalnych dla roślin form mineralnych tych pierwiastków. Eutrofizacja o...

Chemia wody-opracowanie na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia wody
Pobrań: 77
Wyświetleń: 672

Zasoby wodne Polski Polska jest krajem w którym zasoby wodne są mniejsze niż w innych państwach europejskich. Zasoby wodne wynikają z tak zwanego bilansu wodnego na który składają się przychody i rozchody wody. Na przychód wpływają opady atmo...

Podstawowe wskaźniki składu jonowego wody-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia wody
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1645

Podstawowe wskaźniki składu jonowego wody Jon amonowy NH4+ Jednododatni rodnik (NH4+) zachowujący się w naturalnych warunkach podobnie do metali alkalicznych. Charakterystyczny składnik wód podziemnych występujących w warunkach redukcyjnych. Pojawia się w wodach podziemnych w wyniku naturalnych pro...

Procesy wzbogacania wód w składniki mineralne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia wody
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1918

Procesy wzbogacania wód w składniki mineralne: skład chemiczny i struktura minerałów, skład fizyczno-chemiczny gleby, procesy wietrzenia. Minerał to substancja chemiczna powstała w przyrodzie, o określonym składzie i określonych właściwościach fizycznych i chemicznych. Z minerałów jest zbudowana sk...

Chemia wody-zagadnienia

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia wody
Pobrań: 140
Wyświetleń: 931

Kurs Chemia wody, wykład Zasoby wodne Polski* Wykres fazowy wody, zjawiska związane z przejściami fazowymi* Gęstość wody i zjawiska z nią związane.* 4.Procesy wzbogacania wód w składniki mineralne: skład chemiczny i struktura minerałów, s...

Zanieczyszczenie wód ropą naftową i jej pochodnymi-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia wody
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

Zanieczyszczenie wód ropą naftową i jej pochodnymi Stopień zmian i degradacji warunków przyrodniczych wywołanych przez substancje ropopochodne (węglowodorowe) jest ściśle skorelowany z poziomem potencjału procesu urbanizacyjnego. Nasilenie się procesów urbanizacyjnych wiąże się z rozwojem przemysłu...