Zanieczyszczenie wód - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1428
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zanieczyszczenie wód - omówienie - strona 1 Zanieczyszczenie wód - omówienie - strona 2 Zanieczyszczenie wód - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Zanieczyszczenie wód ropą naftową i jej pochodnymi Pochodne ropy naftowej występują w wodach powierzchniowych głównie wskutek dopływu ścieków z miast oraz zakładów przemysłowych używających lub produkujących oleje; stanowią one główną substancję zanieczyszczającą spośród pochodnych ropy naftowej; statki i łodzie motorowe mogą również być istotnym źródłem tych zanieczyszczeń; podobnie spływy z dróg i terenów miejskich; oleje mogą występować w postaci rozpuszczonej, emulsji oraz zawiesiny; rozpuszczalność olejów maleje ze wzrostem masy cząsteczkowej, a rośnie ze wzrostem zanieczyszczenia (im więcej jest w wodzie innych związków organicznych); oleje doprowadzane do wód bardzo często występują na powierzchni wody, tworząc cienką warstwę świadczącą o znacznym zanieczyszczeniu zbiornika wodnego; uniemożliwia ona przenikanie tlenu z atmosfery do wody; olej mineralne w wodach ulegają różnym procesom fizycznym, chemicznym i biochemicznym, prowadzącym do stopniowej, ale powolnej biodegradacji; mają tendencję do oblepiania przedmiotów zanurzonych w wodzie oraz cząstek znajdujących się w wodzie tworząc większe aglomeracje i opadając na dno; w warstwach dennych następuje biodegradacja olejów; przemiany olejów mineralnych w wodach w dużym stopniu zależą od temperatury; oleje powodują zmiany organoleptyczne wody; wpływają na smak mięsa ryb;
Zanieczyszczenie wód syntetycznymi związkami organicznymi
Związki powierzchniowo czynne - mogą w znaczymy stopniu zmieniać właściwości powierzchniowe cieczy, w której są rozpuszczone; należą do nich: mydła, saponiny i syntetyczne związki powierzchniowo czynne; posiadają one cząsteczki o budowie asymetrycznej; tenzydy anionowe - dysocjują na anion powierzchniowo czynny i nieaktywny kation, mydła; tenzydy kationowe - dysocjują na kation powierzchniowo czynny i nieaktywny anion; tenzydy amfolityczne - zawierają jednocześnie dwie grupy hydrofilowe: kwasową i zasadową, które nadają cząsteczce charakter amfoteryczny, zachowują się one jak anionowo lub kationowo czynne w zależności od pH środowiska; tenzydy niejonowe - nie tworzą jonów w roztworze, a ich rozpuszczalność jest spowodowana obecnościa jednej lub większej liczby grup polarnych w cząsteczce, rozpuszczone w wodzie ulegają hydratacji, dzięki dobrym właściwościom powierzchniowo czynnym oraz ich niewrażliwości na pH środowiska znacznie rozszerzyło się icha zastosowanie w przemyśle i gospodarstwie domowym; zwiększenie produkcji mydła i zużycia syntetycznych środków powierzchniowo czynnych zarówno w gospodarstwach domowych jak i w przemyśle oraz rolnictwie powoduje przedostanie się tych substancji do ścieków i wód naturalnych, zwłaszcza powierzchniowych; związki te w ściekach i wodach naturalnych są przyczyną powstawania piany; tworzą emulsje tłuszczów i olejów oraz wspomagają rozpuszczanie rakotwórczych węglowodorów wielopierścieniowych, działają toksycznie na organizmy wodne, utrudniają mechaniczne i biologiczne oczyszczanie; uwzględniając podatność na biodegradację, tenzydy można podzielić na łatwo i trudno rozkładalne, czyli tenzydy „miękkie” i „twarde”; podczas procesu biodegradacji związki powierzchniowo czynne mogą przekształcać się w szkodliwe produkty pośrednie;


(…)

… - są to substancje służące do zwalczania szkodników roślinnych i zwierzęcych; zaliczamy do nich: insektycydy, fungicydy i herbicydy; jako pestycydy stosuje się:
- węglowodory polichlorowane, np. DDT, które są bardzo odporne chemicznie i biochemicznie;
- związki fosforoorganiczne, np. trichlorfan;
- alkilo lub amylopochodne kwasów fenokarboksylowych;
- pochodne tirazyny;
- nitrofenole;
- pochodne mocznika…
… zawierające radon i tylko emanację radonu (większość wód uzdrowiskowych), wody radonowe o znacznej ilości radu (wody głębinowe); radionuklidy mogą występować w wodach w postaci rozpuszczonej, jako jony lub kompleksy, bądź w postaci nierozpuszczonej; W środowisku kwaśnym: UO2+2, Th4+ , Ra2+; w wodach zawierających wodorowęglany występują kompleksy: [UO2(CO3)2]2-, [UO2(CO3)3]4-, [Th(HCO3)4]-(4-n) lub kompleksy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz