Klasy czystości wód i stopnie zanieczyszczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasy czystości wód i stopnie zanieczyszczenia - strona 1 Klasy czystości wód i stopnie zanieczyszczenia - strona 2

Fragment notatki:

KLASY CZYSTOŚCI WÓD I STOPNIE ZANIECZYSZCZENIA WÓD Skład wód występujących w przyrodzie Obecnie coraz trudniej znaleźć wody o składzie naturalnym, gdyż w przypadku większości wód (głównie powierzchniowych) został on zmieniony przez człowieka.
Wody występujące w przyrodzie charakteryzuje określony poziom zanieczyszczenia. Substancje pochodzenia naturalnego są traktowane jako domieszki, pozostałe natomiast (antropogeniczne) jako zanieczyszczenia.
Klasyfikacja jakości wód Klasyfikacji jakości wód dokonuje się na podstawie badań fizykochemicznych bądź bakteriologicznych.
Do głównych oznaczeń fizykochemicznych należą: mętność, barwa, zapach, odczyn, siarkowodór, twardość, substancje rozproszone, zawiesiny ogólne, utlenialność, BZT5, azotany, amoniak, azot organiczny, tlen rozpuszczony, chlorki, siarczany, tłuszcze i oleje, fenole, cyjanki, metale.
Badania bakteriologiczne to oznaczenie ilości bakterii grupy coli typu kałowego, ogólnej ilości bakterii grupy coli oraz liczby gronkowców.
Ilość wody pobieranej do badania zależy od zakresu przewidywanych badań. Do analizy skróconej i rozszerzonej pobiera się co najmniej 1 dm3 a do analizy pełnej 3 dm3 wody.
Klasy czystości wód W wyniku przeprowadzenia badania jakości możemy wyznaczyć 3 klasy czystości wód:
- I klasa: ~ zaopatrzenie ludności w wodę pitną
~ zaopatrzenie zakładów wymagających wody o jakości wody do picia
~ bytowanie w warunkach naturalnych oraz hodowla ryb łososiowatych
- II klasa:
~ hodowla ryb niełososiowatych
~ hodowla zwierząt gospodarskich
~ kąpieliska
~ rekreacja i sporty wodne
- III klasa:
~ zaopatrzenie zakładów nie wymagających wody o jakości wody do picia
~ nawadnianie terenów rolniczych
~ ogrodnictwo, uprawy pod szkłem i pod osłonami z innych materiałów
Stan wód rzek w Polsce jest tragiczny. Świadczą o tym dane dotyczące czystości wód, wyrażone wartościami procentowymi w stosunku do całkowitej długości rzek. - zaledwie 2% stanowią wody w I klasie czystości, - 12,2% to wody w II klasie - 24,0% to wody w III klasie - 61,8% to wody pozaklasowe
Odra na 7,6% swej długości posiada wody II klasy, na 29,0% długości wody III klasy, a na 63,4% długości - wody pozaklasowe.
Czystość wód podziemnych Od 1992 r. prowadzony jest monitoring zwykłych wód podziemnych. W tym wypadku wprowadzono klasyfikację jakości wód nieco różniącą się od klasyfikacji jakości wód powierzchniowych. Główna różnica polega na podziale klasy pierwszej wód na dwie podklasy: wody najwyższej jakości i wody wysokiej jakości. Pozostałe dwie klasy wód odpowiadają pod względem wskaźników wodom średniej i niskiej jakości.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz