Biochemia - strona 11

Biochemia - materiały

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Biochemia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3297

Szczegółowo zostały omówione funkcje cholesterolu oraz jego działanie na poszczególne organy. W dalszej części znajdziemy opis biosyntezy białek, fotosyntezy, magazynowania i użytkowania energii w układach biologicznych, a także definicje energii i jej formy. Biosynteza białka DNA jest nośnikiem, ...

Kolorymetryczne oznaczanie białek metodą biuretową

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biochemia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2450

Biochemia – sprawozdanie 3   4.4.1.Kolorymetryczne oznaczanie białek metodą biuretową       Opis doświadczenia    Przygotowujemy 5 roztworów białka (+ próbę kontrolną) wzorcowego białka  w 0.9% NaCl o stężeniu 4mg/cm3   Uzupełniamy 0.9% ro...

Witamina B1 - sprawozdzanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biochemia
Pobrań: 917
Wyświetleń: 5299

Biochemia – sprawozdanie 6                                6.2.1. Witamina B1    Opis doświadczenia    Około 1 cm3 roztworu tiaminy mieszamy z 3 cm3 2M NaOH i z 3 kroplami 1%  roztworu K4Fe(CN)6   Zawartość wstrząsamy z alkoholem izobutylowym     Obserwacje Zawartość zabarwiła się na kolor żó...

Chromatografia cienkowarstwowa - sprawozdanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biochemia
Pobrań: 2716
Wyświetleń: 7917

Biochemia – sprawozdanie 9                                Chromatografia cienkowarstwowa    Opis doświadczenia    Na płytkę chromatograficzną nanosimy kapilara kolejno (rozpuszczone w  mieszaninie heksan:aceton 10:4)  cholesterol  octan ch...

Działanie ureazy - sprawozdanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biochemia
Pobrań: 1428
Wyświetleń: 4963

Biochemia – sprawozdanie 5    7.1.1.1. Działanie ureazy    Opis doświadczenia    Około 2 gr mąki z ziaren soi mieszamy z 20 cm3 wody destylowanej  Wstrząsamy 10 minut i przesączamy   Do dwóch probówek dajemy po 5 cm3 5% roztworu mocznika i po 2 krople  fenoloftaleiny   Do pierwszej dodajmy ...

Hydroliza lipidów mleka lipazą trzustkową

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biochemia
Pobrań: 1127
Wyświetleń: 3556

Biochemia – sprawozdanie 8                                Hydroliza lipidów mleka za pomocą lipazy trzustkowej     Opis doświadczenia    Do kolby stożkowej o pojemności 250 ml odmierzamy 50 ml mleka (cztery  próby, po jednej dla mleka zawierającego 18, 12, 2 i 3,4% tłuszczu). Kolby umieszczamy...

Jodometryczne oznaczanie glukozy

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biochemia
Pobrań: 560
Wyświetleń: 4515

Biochemia – sprawozdanie 10                           Jodometryczne oznaczanie glukozy    Opis doświadczenia    Wykonujemy próbę właściwą  Do kolby stożkowej wlewamy 1 cm3 badanego...

Oznaczanie aktywności amylazy w pszenicy

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biochemia
Pobrań: 1554
Wyświetleń: 5803

Biochemia – sprawozdanie 7                               8.2.1. Oznaczanie aktywności β-amylazy metodą Noeltinga i Bernfelda w  ziarnie pszenicy     Opis doświadczenia    1 g ześrutowanego ziarna pszenicy (oraz jęczmienia, pszenżyta i owsa ...

Witaminy. Reakcje barwne witamin.

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biochemia
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2471

Temat: Witaminy. Reakcje barwne witamin. Oznaczanie zawartości witaminy C w  materiałach roślinnych. Przebieg doświadczenia: 6.2.1 Do 1 cm3 badanej próby dodano 3 cm3 2M NaOH i 2-3 krople 1% roztworu K3Fe(CN)6.  Zawartość wytrząśnięto z alkoholem izobutylowym.  6.2.2 Do

Wyznaczanie punktu izoelektrycznego kazeiny pH

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biochemia
Pobrań: 2709
Wyświetleń: 10535

Biochemia – sprawozdanie 2     4.1.2. Wyznaczanie punktu izoelektrycznego kazeiny pH      Opis doświadczenia  Przygotowujemy 9 probówek  Do pierwszej dodajemy 3,2 cm3 1M kwasu octowego i 6,8 cm3 wody. Do  pozostałych probówek dodajemy 5 cm3...