Biochemia - materiały

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 3402
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biochemia - materiały - strona 1

Fragment notatki:

Szczegółowo zostały omówione funkcje cholesterolu oraz jego działanie na poszczególne organy. W dalszej części znajdziemy opis biosyntezy białek, fotosyntezy, magazynowania i użytkowania energii w układach biologicznych, a także definicje energii i jej formy.

Biosynteza białka
DNA jest nośnikiem, informacji genetycznych przenoszonych za pośrednictwem mRNA do rybosomów gdzie służy do zapisu kolejności połączonych przy budowie białka aminokwasów.
Współzależność zapisu w kolejnych fragmentach mRNA i kolejność aminokwasów w wykonanym łańcuchu polipeptydowymjest określany jako alfabet genów lub kod genetyczny.
Kod genetyczny jest ciągły, system jego działania jest jednak jest wyposażony w znaki przystankowe tzn. zawiera informację o rozpoczęciu i zakończeniu syntezy łańcucha polipeptydowego. Mechanizm inicjowania syntezy białka wiąże się z pojawieniem na początku zapisów kodonu AUG kodującego MET lub kodującego VAL. Związkami przerywającymi syntezę białka są kodony pomocnicze kończące VAA, VAG. Składniki komórki: DNA, mRNA, RNA, aminokwasy i rybosomy współdziałające w złożonym procesie wytwarzania polipeptydowych łańcuchów. Jest on nazwany translacją gdyż odbywa się tłumaczenia informacji zawartych w genomie w postaci sekwencji aminokwasów w łańcuchu polipeptydowym. Synteza białka jest trójfazowa:
inicjacja- pojawienie się w mRNA kodonu AUE lub GUE Elongacja- przyłączenie tRNA pasującego do kononu niosącego aktywny aminokwasnastępny w łańcychu polipeptydowym:
- wytwarzanie wiązania peptydowego
-translacja peptydów tRNA z rybosomu
- przemieszczenie mRNA o jeden kodon do przodu w celu umieszczenia nowego kodonu terminacja
-przetwarzanie translacji(pojawienie się kodonów kończących UAA, UAG, UGA)
-uwolnienie łańcucha polipeptydowego z rybosomu -wytworzenie struktóry wtórnej białka
FOTOSYNTEZA
Jest procesem w którym organizm zawierający aparat fotosyntetyczny (rośliny wyższe glony) zmieniają absorbowaną energię świetlną w chemiczną. energia chemiczna służy do pokrycia zapotrzebowania w endoergicznym procesie syntezy związków organicznych z prostych substancji CO2 i H2O
Substancje wyjściowe CO2 i H2O procesu fotosyntezy mają niski potencjał chemiczny natomiast wytworzone z nich podczas kolejnych przemian sacharydy odznaczają się dużym zasobem energii swobodnej zgodnie z reakcją sumaryczną: 6CO2 + 6H2O-C6H12O6+6O2
ΔG0=2872kJ
fotosynteza jest procesem odwrotnym do spalania glukozy. Jest więc źródłem energii chemicznej użytkowanej do prowadzenia procesów życiowych prawie wszystkich żywych istot. Absorbcja światła jest podstawą wszystkich procesów fotochemicznych zachodzących z udziałem organizmów żywych. Światło jest strumieniem cząstek zwanych fotonami, które niosą określoną energię.
Chemizm fotosyntezy
Złożony pod względem mechanizmu proces fotosyntezy obejmuje reakcje wymagające udziału światła która jest absorbcją energii kwantu świetlnego przez chlorofile A i B oraz dalsze reakcje mające przebieg bez udziału światła. W związku z tym całą przemianę podzielono na etapy:


(…)

… silnym właściwościom higroskopijnym).
Głównym źródłem gliceryny w przemyśle są tłuszcze roślinne i tłuszcze zwierzęce, które w reakcji z roztworami zasad ulegają reakcji hydrolizy do gliceryny i mydeł. Także reakcja transestryfikacji wykorzystywana do produkcji biodiesla dostarcza dużych jej ilości jako produktu ubocznego. Gliceryna znajduje się też w niektórych owocach i warzywach.
Glicerol odgrywa…
… Raneya, żelazo, pallad, chrom, miedź oraz ich mieszane tlenki.
Uwodornienie wykorzystuje się na masową skalę do produkcji margaryny, gdzie nienasycone tłuszcze roślinne będące cieczami w temperaturze pokojowej przeprowadza się w tłuszcze nasycone nie posiadające podwójnych wiązań C-C w swoich łańcuchach węglowodorowych; powstają przy tym znacznie większe (powyżej 5%), niż w tłuszczach zwierzęcych, m.in…
… o niski poziom cholesterolu
Choroby układu krążenia: miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, udar mózgu, zawały różnych narządów są ściśle związane z żywieniem.
WOSKI ZACZENIE I BUDOWA CHEMICZNA Wosk = wyższe kw.karboksylowe + wyższe alkohole Woski są estrami wyższych kwasów monokarboksylowych i wyższych alkoholi jednowodorotlenowych o parzystych liczbach atomów węgla od C16 do C36…
… one cienką warstwą ochronną liście, owoce, pióra, skórę uodparniając je na działanie szkodliwych czynników chemicznych i biologicznych. Przykładem na to może być woskowa powłoka jabłek (składająca się z palmitynianu mirycylu, cetylu, stearynianów, a także alkanów o 27 i 29 atomach węgla w cząsteczce).
Gliceryna
Gliceryna
Ogólne informacje
Nomenklatura systematyczna (IUPAC)
propano-1,2,3-triol[4]
Inne nazwy…
… nienasyconych kwasów tłuszczowych wyróżnia się grupę wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, które, jak sama nazwa wskazuje, zawierają więcej niż jedno wiązanie podwójne. Są one niezbędnym elementem diety człowieka (stanowią grupę tzw. witamin F, inaczej egzogenne lub niezbędne kwasy tłuszczowe), gdyż są nam potrzebne do tworzenia ważnych związków (np. prostaglandyn), a nie są syntezowane przez nasze organizmy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz