Biochemia - strona 10

Białka - prezentacja

 • Politechnika Wrocławska
 • Biochemia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3115

Prezentacja zawiera następujące zagadnienia: proteiny(białka), skład chemiczny białek, łańcuch polipeptydowy, powstawanie wiązania peptydowego, aminokwasy oraz stereochemia, budowa aminokwasów, klasyfikacja aminokwasów, aminokwasy polarne...

Przemiany metaboliczne lipidów, białek i węglowodanów - prezentacja...

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr inż. Marzena Mogielnicka-Brzozowska
 • Biochemia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 3451

Prezentacja przygotowana w programie Power Point na temat metabolicznych przemian białek (trawienie, białko jako paliwo energetyczne), tłuszczy (trawienie i wchłanianie, transport w organizmie i pomiędzy tkankami, utlenianie kwasów tłuszczowych) oraz węglowodanów (trawienie oraz wchłanianie). W pre...

Sprawozdanie- profil topnienia

 • Politechnika Wrocławska
 • Biochemia
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1799

Notatka porusza miezy innymi zgadanienia takie jak: Laboratorium biochemii Profil Topnienia DNA (ćw K.) Cel ćwiczenia: Wykreślenie profilu topnienia roztworu kwasu dezoksyrybonukleinowego z grasicy cielęcej, Wyznaczanie temperatury topnienia i przedziału temperaturowego denaturacji badanej próbk...

Biochemistry Lubert Stryer- skryt

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Józef Oleksyszyn
 • Biochemia
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2352

STUDENT COMPANION to accompany Biochemistry, Fifth Edition Richard I. Gumport College of Medicine at Urbana-Champaign, University of Illinois Frank H. Deis Rutgers University Nancy Counts Gerber San Francisco State University Expanded Solutions to Text Problems contributed by Roger E. K...

Enzymy biochemia - zagadnienia na kolokwium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Agnieszka Grzegorzewska
 • Biochemia
Pobrań: 1372
Wyświetleń: 5915

...model klucza i zamka- teoria, według której cząsteczka substratu pasuje przestrzennie do centrum aktywnego enzymu tak, jak klucz do zamka. Autorstwo tej teorii przypisuje się Fisherowi i przeciwstawia się jej inną, nowszą teorię - Koshlanda - "ręki i rękawiczki". Druga teoria przyj...

Zagadnienia z lipidów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Agnieszka Grzegorzewska
 • Biochemia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2779

...Lipidy właściwe (acyloglicerole) Definicja, wzory: mono-, di-, triacylogliceroli, wzory kwasów tłuszczowych, dwa sposoby numeracji węgli, właściwości fizykochemiczne lipidów w zależności od długości łańcucha i stopnia nasycenia kwasów tłuszczowych)... Lipidy proste Lipidy właściwe (acylogl...

Analiza jakościowa anionów

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Jolanta Dzik
 • Biochemia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2996

W. Bunsena, typy reakcji red-ox, wartościowość a stopień utlenienia, reakcje utleniacz-reduktor w środowisku kwaśnym, reakcje utleniacz-reduktor w środowisku zasadowym, reakcje utleniacz-reduktor w środowisku obojętnym, reakcje dysprop...

ZnaczenieBiałek,Tłuszczów, Węglowodanów w Życiu Człowieka

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Biochemia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 5026

Znaczenie : Białek,Tłuszczów, Węglowodanów w Życiu CzłowiekaZnaczenie białek w organizmie. Białka stanowią jeden z podstawowych składników pokarmowych. Są one materiałem zużywanym do budowy tkanek każdego organizmu żywego. Należy pamiętać, że każdego dnia część komórek budujących organizm obumiera...

Białka, tłuszcze i cukry

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Biochemia
Pobrań: 399
Wyświetleń: 5215

Białka, tłuszcze i cukry. Węglowodany. Białka tłuszcze i cukry powtórzenie BIAŁKA: - zbudowane z ok. 20 różnych aminokwasów, aby było białko musi być ponad 100 w komórce - tworzenie białka poprzez hydrolizy enzymatycznej- łączenie aminokwasów - wiązanie peptydowe C z N - polikondensad - biał...

Biochemia Bialka Kolokwium 2

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Agnieszka Grzegorzewska
 • Biochemia
Pobrań: 784
Wyświetleń: 6391

Karbok.-> jon obojnaczy – pH Powidzy wartością pK dla grupy karboksylowej a aminowej punkt izoelektryczny to takie pH w którym wypadkowy ładunek czasteczki aminokwasu jest rowny zeru pl = pK karb+pK amin2 AMFOTERYCZNOSC rownoczesna obecność w czastkach aminokwasow gr karboksylowej i aminowej...