Ekologia - strona 8

Odpady - omówienie

 • prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański
 • Ekologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 812

Odpady - są to wszystkie przedmioty i substancje stałe, a także nie będące ściekami substancje ciekłe, powstające w wyniku działalności bytowej lub gospodarczej człowieka, i nieprzydatne w miejscu lub czasie w którym powstały. Gospodarowanie odpadami – rozumie się przez to zbieranie, transport, ...

Odwrócona osmoza - omówienie

 • prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański
 • Ekologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 861

Odwrócona osmoza Uzdatnianie wody to również demineralizacja wody, gdzie coraz większe uznanie zdobywa odwrócona os...

Ograniczenie ładunku soli w wodach - omówienie

 • prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański
 • Ekologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

Hydrotechniczna ochrona rzek Metoda hydrotechniczna ograniczania zrzutu słonych wód kopalnianych do cieków powierzchniowych polega na czasowym gromadzeniu wód słonych w zbiornikach retencyjnych i kontrolowanym ich zrzucie do rzek lub na prowadzeniu słonych wód rurociągami wzdłuż rzeki na taką o...

Powietrze Gr.2 - prezentacja

 • prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański
 • Ekologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1603

Powietrze Plan prezentacji 1. Co to jest powietrze? Definicja. 2. Składniki powietrza. 3. Zanieczyszczenia powietrza. 4. Źródła zanieczyszczeń. 5. Skutki zanieczyszczenia powietrza. 6. Zanieczyszczenia powietrza w Polsce. 7. Standardy w zakresie ochrony środowiska. A. Markowska DEFINICJA ...

Składowisko odpadów - omówienie

 • prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański
 • Ekologia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1372

Składowisko odpadów Składowisko odpadów, potocznie wysypisko śmieci – to zlokalizowany i urządzony zgodnie z przepisami obiekt zorganizowanego deponowania odpadów. Pojęcie składowisko obejmuje również wylewisko odpadów ciekłych, wys...

Spalanie odpadów - omówienie

 • prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański
 • Ekologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 574

Spalanie odpadów Spalarnia w Wiedniu -dane 1. 250 śmieciarek dowozi odpady od pn-pt, ale ilość odpadów ma starczyć na cały tydz, bo ogień nie może wygasnąć 2. 1200t spalonych na dobę 3. 8 Bunkrów po 7000 m3 4. Temp 800-1400 stopni 5....

Woda i jej gospodarcze wykorzystanie Gr.2 - prezentacja

 • prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański
 • Ekologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

Woda i jej gospodarcze wykorzystanie Plan prezentacji • Pojęcie wody • Obieg wody w przyrodzie • Zanieczyszczenie wód • Prawo wodne • Gospodarka wodna w Polsce PO CO NAM WODA? •Woda stanowi podstawę funkcjonowania wszystkich organizmów. Nie można jej niczym zastąpić. Jest głównym składnik...

Wtłaczanie wód do górotworu - omówienie

 • prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański
 • Ekologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 609

Wtłaczanie wód do górotworu Wtłaczanie wód do górotworu jest nieszkodliwym dla środowiska i jednym z najtańszych sposobów pozbywania się cieków. Polega na wtłaczaniu wody otworami wiertniczymi do warstw porowatych i przepuszczalnych, izolowanych od poziomów wodonośnych zawierających wody użytko...

Zanieczyszczenia powietrza - omówienie

 • prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański
 • Ekologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 483

Zanieczyszczenia powietrza zostały podzielone na cztery grupy: 1. Gazy i pary związków chemicznych, np. tlenki węgla, siarki i azotu, fluor, ozon, amoniak, węglowodory i ich pochodne chlorowe, fenole 2. Drobne kropelki cieczy, np. kropelki...

Pojęcia z ekologii

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Ekologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

Podział modeli eko. Na postać funkcji analitycznej : liniowe, nieliniowe, sprawdzalne do liniowych, nie sprawdzalne do liniowych Model liniowy : y-zmienna objaśniana endogeniczna Xt-