Ekologia - strona 7

GLEBY Gr.2 - prezentacja

 • prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański
 • Ekologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 791

Akademia Górniczo – Hutnicza Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Ekologia i Zarządzanie Środowiskiem GLEBA Przygotowali: Plan prezentacji: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Podstawowe definicje Funkcje gleby Proces glebotwórczy Systematyka genetyczna gle...

Gleby - omówienie

 • prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański
 • Ekologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 896

Gleba to biologicznie czynna powierzchniowa warstwa litosfery, powstała z utworu geologicznego, zwanego skałą macierzystą, w wyniku wietrzenia fizycznego, chemicznego i biologicznego. Składniki gleby występują w trzech fazach: • stał...

Gospodarowanie odpadami Gr.2 - prezentacja

 • prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański
 • Ekologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 784

ZIIP 3, grupa 2. Plan prezentacji  Definicje związane z gospodarowaniem odpadami.  Zasady gospodarowania odpadami.  Regulacje prawne.  Podział odpadów. -kryteria podziału odpadów -podział odpadów ze wzg. na źródło powstania. -podział odpadów ze wzg. na stan skupienia  Gospodarowanie ...

Hałas Gr.2 - prezentacja

 • prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański
 • Ekologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

1. Czym jest dźwięk, a czym hałas? 2. Jakie są źródła hałasu? 3. Jakie rodzaje dźwięku możemy wyróżnić? 4. Zakres wartości decybeli dla wybranych przykładów 5. Hałas, a szkodliwość dla zdrowia 6. Przepisy prawne i normy dotyczące hałas...

Hałas - omówienie

 • prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański
 • Ekologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 511

Dźwięk – drgania akustyczne polegające na ruchu drgających cząsteczek ośrodka sprężystego względem położenia równowagi Hałasem określa się każdy niepożądany dźwięk, który może być uciążliwy lub szkodliwy dla zdrowia bądź może zwiększać ryzyko wypadku przy pracy; subiektywne pojęcie oddziaływani...

Hydrotechniczna ochrona rzek - omówienie

 • prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański
 • Ekologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 924

Hydrotechniczna ochrona rzek Metoda hydrotechniczna ograniczania zrzutu słonych wód kopalnianych do cieków powierzchniowych polega na czasowym gromadzeniu wód słonych w zbiornikach retencyjnych i kontrolowanym ich zrzucie do rzek lub na prowadzeniu słonych wód rurociągami wzdłuż rzeki na taką o...

Sozologia - informacje podstawowe

 • prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański
 • Ekologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 539

Sozologia – nauka zajmująca się przyczynami i następstwami niekorzystnych zmian w strukturze i funkcjonowaniu układów ekologicznych wynikających z rozwoju cywilizacji oraz sposobami zapobiegania tym zmianom i łagodzeniu ich skutków Światopogląd ekologiczny możemy określić jako całościową wizja ś...

Instrumenty w zarządzaniu środowiskiem - prezentacja

 • prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański
 • Ekologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 399

Instrumenty w zarządzaniu Środowiskiem EIA, LCA, ISO 14001 25.01.11  WSPÓLNIE USTALMY PROGRAM POSTĘPOWANIA, od samej ideii do realizacji projektu Nasz Program:  1  2  3  4  5  6  7  8 EIA (environmental impact assessment) 

Mechaniczno-biologiczna metoda utylizacji

 • prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański
 • Ekologia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 637

MBA mechaniczno-biologiczna met utylizacji 1. ważenie i identyfikacja odpadów 2.transport do hali z podciśnieniem (przeciw odorowi),pracownicy SA w klimatyzowanych kabinach maszyn 3. szatkowanie, mielenie na mniejsze kawałki i użycie sit 4. przejście przez

Ocena Oddziaływania na środowisko - omówienie

 • prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański
 • Ekologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 553

Ocena Oddziaływania na Środowisko postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (postępowanie OOŚ). Postępowanie to wszczyna się dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub obszar Natura 2000 Listę przedsięwzięć „mogących znacząco oddziaływać na środowisko” zawie...