hałas Gr.2 - prezentacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
hałas Gr.2 - prezentacja - strona 1 hałas Gr.2 - prezentacja - strona 2 hałas Gr.2 - prezentacja - strona 3

Fragment notatki:

1.
Czym jest dźwięk, a czym hałas?
2.
Jakie są źródła hałasu?
3.
Jakie rodzaje dźwięku możemy wyróżnić?
4.
Zakres wartości decybeli dla wybranych przykładów
5.
Hałas, a szkodliwość
dla zdrowia
6.
Przepisy prawne i normy dotyczące hałasu
7.
Instytucje zajmujące się
problemem hałasu
8.
Gdzie w Polsce jesteśmy najbardziej narażeni na negatywne oddziaływanie hałasu?
9.
Wpływ hałasu na organizm ludzki
10.
Sposoby ograniczania negatywnego wpływu hałasu
11.
Ograniczanie hałasu u źródła
12.
Hałas w pracy
13.
Ocena ryzyka hałasu
14.
Podjęcie działań mających na celu zapobieganie lub ograniczenie ryzyka
15.
Pomiary hałasu w środowisku pracy
16.
Metody pomiaru wielkości określających hałas
17.
Wartości dopuszczalne
18.
Środki ochrony zbiorowej przed hałasem
19.
Środki ochrony indywidualnej
20.
Wyniki kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy w 2004 roku
21.
10 sygnałów ostrzegawczych pojawiającego się ubytku słuchu
22.
Ciekawostki…
23.
PODSUMOWANIE
Dźwięk – drgania akustyczne polegające na ruchu
drgających cząsteczek ośrodka
sprężystego względem położenia
równowagi
Hałasem określa się każdy niepożądany dźwięk, który
może być uciążliwy lub szkodliwy dla zdrowia
bądź może zwiększać ryzyko wypadku przy pracy;
subiektywne pojęcie oddziaływania niekorzystnych
dźwięków.
Źródła hałasu dzielimy na:
NATURALNE
SZTUCZNE
Wybuchy wulkanów
Ruch komunikacyjny, a więc
samochody, tramwaje, metra,
pociągi, samoloty itp.
Trzęsienia ziemi
Obiekty przemysłowe (maszyny,
silniki…..)
Grzmoty
Urządzenia domowe
Gwałtowne wiatry
Odbiorniki radiowe i telewizyjne
wodospady
„dobijanie” fal morskich do
brzegu
Jakie rodzaje dźwięku
możemy wyróżnić?
1)
3)
2)
Źródło: www.mapaakustyczna.bmtcordah.pl/hlp/Akustyka.html
Z punktu widzenia szkodliwości dla zdrowia
hałasy można podzielić na następujące
grupy:
1. Hałasy o poziomie poniżej 35 dB.
2. Hałasy o poziomie 35-70 dB.
3.Hałas o poziomie 70-85 dB.
4. Hałas o poziomie 85-120 dB.
5. Hałasy o poziomie powyżej 150 dB.
Podstawowym aktem prawnym w zakresie ochrony środowiska jest:
Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst
jedn. Dz.U. z 2006,Nr 129, poz.902) (z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych
ustaw(Dz.U. z 2003, nr 7, poz. 78)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem
(Dz.U. z 2002 r. nr 179, poz. 1498)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 5 sierpnia 2005 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub
drgania mechaniczne (Dz.U. z 2005 r. nr 157, poz. 1318)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2007 r. nr 120, poz. 826)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego
zakresu danych ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz