Hałas w środowisku pracy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Hałas w środowisku pracy - omówienie - strona 1 Hałas w środowisku pracy - omówienie - strona 2 Hałas w środowisku pracy - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Hałas w środowisku pracy  Hałasem określa się każdy niepożądany dźwięk, który może być uciążliwy albo szkodliwy dla zdrowia  lub  zwiększać  ryzyko  wypadku  przy  pracy.  Jednym  z  najważniejszych  parametrów  używanych  do  opisu  hałasu  w  środowisku  pracy  jest  poziom  dźwięku  A  (zwany  potocznie  poziomem  hałasu)  wyrażony w decybelach [dB]. Poziom dźwięku A hałasu związany jest z jego odczuwaną głośnością.  Najcichsze  dźwięki  słyszane  przez  człowieka  mają  poziom  0  dB  (w  warunkach  życia  człowieka  najciszej  jest  w  mieszkaniach  gdzie  poziom  dźwięku  A  w  nocy  wynosi  ok.  20  dB).  Dźwięki  o  poziomach przekraczających  130 dB  są  tak  głośne,  że  powodują  ból uszu.  Na rysunku  1  pokazano  przykładowe poziomy dźwięków A spotykanych w środowisku życia, na rysunku 2 poziomy spotykane  podczas realizacji niektórych rodzajów prac.    Rys. 1. Dźwięki i ich poziomy w dB.    Parametry używane do opisu dźwięków  Podstawowymi parametrami opisującymi dźwięk (a zatem i hałas) są:  częstotliwość  i  ciśnienie akustyczne .  Częstotliwość   dźwięku  wyrażana  jest  w  Hertzach  [Hz]  i  informuje  o  odbieranej  wysokości  dźwięku.  Człowiek  słyszy  dźwięki  o  częstotliwościach  od  20  Hz  (dźwięki  niskie,  basy)  do  20  kHz  (dźwięki  wysokie).  Są  to  zatem  dźwięki  słyszalne  i  w  tym  zakresie  częstotliwości mamy do czynienia z tzw. hałasem słyszalnym. Dźwięki, których człowiek nie słyszy, o częstotliwościach niższych od 20 Hz,  nazywa się infradźwiękami, a o częstotliwościach powyżej 20 kHz ultradźwiękami.   Ciśnienie akustyczne , wyrażone w Pascalach [Pa] to niewielkie zmiany ciśnienia powietrza, w którym rozprzestrzenia się dźwięk.  Najcichsze dźwięki słyszane przez człowieka mają ciśnienie akustyczne wynoszące 0,00002 Pa, zaś dźwięki, które powodują ból uszu  ciśnienie ponad 60 Pa. Ze względu na bardzo duży zakres ciśnień akustycznych dźwięków odbieranych przez człowieka zamiast ciśnienia  akustyczn ego wykorzystywana jest względna miara ciśnienia akustycznego, jaką jest  poziom ciśnienia akustycznego  wyrażony w  decybelach [dB]. Jest to miara logarytmiczna, w której ciśnienie akustyczne dźwięku porównywane jest z ciśnieniem akustycznym  odniesienia wyno szącym 0,00002 Pa (0 dB). Ponieważ człowiek różnie odbiera dźwięki o różnych częstotliwościach do oceny  oddziaływania hałasu na człowieka wprowadzono charakterystyki częstotliwościowe do korekcji poziomu ciśnienia akustycznego. Poziom 

(…)

… akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową C nazywany jest poziomem dźwięku C.
Rys. 1. Dźwięki i ich poziomy w dB.
Hałas o dużych wartościach poziomów dźwięku A ma szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka, w
szczególności prowadzi do uszkodzeń słuchu, a w dalszej kolejności do głuchoty. Sutki oddziaływania
hałasu na człowieka zależą od poziomu hałasu i czasu jego oddziaływania na człowieka…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz