Hydrotechniczna ochrona rzek - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Hydrotechniczna ochrona rzek - omówienie - strona 1 Hydrotechniczna ochrona rzek - omówienie - strona 2 Hydrotechniczna ochrona rzek - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Hydrotechniczna ochrona rzek
Metoda hydrotechniczna ograniczania zrzutu słonych wód kopalnianych do cieków
powierzchniowych polega na czasowym gromadzeniu wód słonych w zbiornikach
retencyjnych i kontrolowanym ich zrzucie do rzek lub na prowadzeniu słonych wód
rurociągami wzdłuż rzeki na taką odległość, która zapewnia utrzymanie danej klasy czystości
cieku powierzchniowego, do którego są one odprowadzane. Zakres zastosowania metody jest
uwarunkowany tzw. "chłonnością" rzeki, czyli wielkością sumarycznego ładunku chlorków i
siarczanów, jaki może być wprowadzany do rzeki. W konsekwencji metoda ta polega na
wprowadzaniu słonych wód do rzeki w okresie zwiększonych przepływów wód, natomiast w
przypadku niskich przepływów, zrzut jest wstrzymywany lub prowadzony w ograniczonym
zakresie. Przykładem zastosowania tej metody jest kolektor "Olza" na zlewni Górnej Odry.
Kolektorem tym odprowadzane są wody kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Kompanii
Węglowej S.A. Wody kopalniane po oczyszczeniu z radu i baru są włączane do systemu
retencyjno-dozującego, obejmującego: osadniki powierzchniowe, pompownie wprowadzające
wody z osadników do kolektora zbiorczego, zbiorniki retencyjne oraz instalację zrzutową.
Całkowita długość systemu wraz z rurociągami dosyłowymi wynosi ponad 100 km.
System "Olza" kieruje się własną zasadą napełniania i opróżniania zbiorników w zależności
od przepływów wody w Odrze, tak aby nie zostało przekroczone zasolenie poniżej 250
mg/dm3. W tym celu przy przepływie w Odrze do 40 m3/s zbiorniki retencyjne są napełniane
w związku ze zbyt małą chłonnością rzeki, czyli ze zbyt dużym stężeniem w niej jonów
chlorkowych. Przy przepływie powyżej 40 m3/s możliwe jest opróżnianie zbiorników.
Retencyjność i dozowanie wód odbywa się z wykorzystaniem programu komputerowego
"Olza - dyspozytor". Program ten pozwala na obliczenie optymalnego ruchu systemu w
oparciu o: dotrzymanie I klasy czystości Odry z prawdopodobieństwem 90%, minimalne
ciśnienie w rurociągach oraz minimalną energochłonność.
Odsalanie polega na całkowitym usunięciu soli z wody słonej i uzyskaniu z niej wody
słodkiej. Zatężone sole uzyskane w tym procesie są usuwane do morza, słonych zbiorników
lądowych, odparowywane w jeziorach lub też przeznaczone do produkcji soli i innych
substancji chemicznych. Najczęściej proces ten stosuje się do odsalania wody morskiej w
krajach ubogich w wodę słodką, tj. USA.
Odsalanie wód kopalnianych jest przeprowadzane tylko w Polsce, gdyż tylko nasz kraj ma tak
ogromne problemy z zasolonymi wodami kopalnianymi. Na rysunku 1 przedstawiono
schemat metod i technik odsalania wody.
Metoda termiczna
Metody termiczne polegają na ogrzaniu wody słonej i jej odparowaniu, a następnie
kondensacji otrzymanej pary wodnej, dzięki czemu otrzymuje się wodę pozbawioną soli.
Wodę tą poddaje się mineralizacji, aby była zdatna do picia. Najczęściej stosowane w
praktyce metody termiczne to: wielostopniowe odparowanie równowagowe MSF i
odparowanie wielokrotne MED. Destylacja MSF ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz