Ekologia - strona 6

Migracja zanieczyszczeń, realacja człowiek

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ekologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 917

1 migracja zanieczyszczeń w ekosystemach - ogólny schemat ŹRÓDŁO  SUROWCÓW EKOSFERA SKŁADOWISKO  ODPADÓW 1/3 2/3 migracja zanieczyszczeń w ekosystemach podlega takim samym prawom  jak obieg naturalnych  komponentów ekosfery pyły i gazy ATMOSFERA HYDROSFERA LITOSFERA (gleba) ścieki komunalne i  pr...

Populacja żyraf w kenijskim parku Narobi

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ekologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1260

Populacja żyraf w kenijskim Parku Narodowym Nairobi. Żyrafy należą do rodziny żyrafowatych, w rzędzie parzystokopytnych. Charakteryzują się smukłą sylwetką, cętkowanym umaszczeniem, długą szyją, oraz długimi i cienkimi  kończynami. Masa ich ciała...

Atmosfra, hydrosfera, litosfera

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ekologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 700

1 źródła liniowe źródła punktowe lokalizacja stacjonarne moŜliwość  przemieszczania się emisja niezorganizowana (hałdy, wysypiska) źródła powierzchniowe mobilne klasyfikacja źródeł emisji zanieczyszczeń do atmosfery wg róŜnych kryteriów naturalne:  kosmiczne,  nieorganiczne (wulkaniczne pyły (Tun...

Efekt cieplarniany - Zdolność emisyjna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ekologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 749

1 efekt cieplarniany 1 Planeta  Wenus  - bardzo  podobna  do  Ziemi  po  względem  rozmiarów  i  masy  róŜni  się  bardzo  istotnie  składem  chemicznym  atmosfery  (96,5  %  CO 2)  oraz temperaturą (ponad 460 0C). Hipoteza  Intensywne ...

Kosmiczny z złom. Ewolucja ziemi.

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ekologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

1 burza piaskowa kanion Valles Marineris Wenus 108 mln km od Słońca temp. ~ 460 0C atmosfera 96, 5 % CO 2 Ziemia 150 mln km od Słońca temp. ~ 15 0C atmosfera: 79 % N 2, 21 % O2 Mars 228 mln km od Słońca temp. ~ -40 0C atmosfera 95,3 % CO 2 2 Ekologia Motto wykładu Ziemi nie odziedziczyliśmy  po n...

Ozonosfera

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ekologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 875

1 struktura atmosfery ziemskiej STRATOSFERA   sięga do 45-50 km, do 25 km  warstwa quasi-izotermiczna, w górnej  temperatura rośnie do około 00C, maksymalna  koncentracja ozonu występuje na wysokości  około 25 km

Produkcja energii a środowisko

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ekologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 805

1 globalne zasoby i rezerwy surowców energetycznych  ZASOBY ENERGETYCZNE całkowita ilość  udokumentowanych złóŜ surowców  energetycznych REZERWY część zasobów  nadających się do  eksploatacji w obecnych  warunkach technicznych  i ekonomicznych ZASOBY NIEODNAWIALNE (finite recources) • węgiel kami...

Żelazny Most - omówienie

 • prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański
 • Ekologia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 889

Żelazny Most – największy w Europie zbiornik odpadów poflotacyjnych należący do KGHM Polska Miedź SA. Nazwa pochodzi od miejscowości w pobliżu której jest położony. Usytuowany na wschód od Polkowic przy miejscowości Rudna, w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym (lat/lon 51,513 16,209). Budowę z...

Alternatywne źródła energii - omówienie

 • prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański
 • Ekologia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 679

Energia wiatru Pozytywy: 1. Bezpłatna, łatwo dostępna, odnawialna 2. Niezależny od importu 3. Żywotność ok 20 lat 4. Turbiny wiatrowe automatycznie monitorowane 5. Przydatna na obszarach wiejskich, w górach 6. Koszty przesyłu energii najniższe z OZE 7. Wiatraki mogą być morzu, popopr...

Ecolabelling - omówienie

 • prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański
 • Ekologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 714

Ecolabelling – stosuje się dla produktów, których negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne podczas ich produkcji , użytkowania utylizacji jest max ograniczone lub całkowicie zlikwidowane Historia: Niebieski Anioł , Niemcy 1977 Environmental Choice Label