Ecolabelling - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ecolabelling - omówienie - strona 1 Ecolabelling - omówienie - strona 2 Ecolabelling - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Ecolabelling – stosuje się dla produktów, których negatywne oddziaływanie na środowisko
naturalne podczas ich produkcji , użytkowania utylizacji jest max ograniczone lub całkowicie
zlikwidowane
Historia:
Niebieski Anioł , Niemcy 1977
Environmental Choice Label Scheme, Kanada 1988
Biały Łabędź, Rada Nordycka 1989
Eko-znak, Austia 1991
Eko-znak, Holandia 1992
W 1995 ekoznaki funkcjonowały także w Indiach, Japonii, Nowej Zelandii, Singapurze,
Szwecji, Korei Południowej i USA
1991 –znak dla UE Margerytka lub Stokrotka
1992 – ustalenie norm dla przyznawania
1993 – obowiązek ekoauditingu ale tych którzy chcą otrzymać lub utrzymać znak
Funkcje ekoetykiet
1. Marketingowa
2. Polityczna
3. Środowiskowa
4. Edukacyjna
5. Informacyjna
6. Stymulacyjna
Międzynarodowa Izba Handlowa-rekomendacje dla ekoetykietowania
1. Komisja przyznająca produktom ekoetykiety
2. Atestacja powinna być dostępna dla wszystkich produktów, z których wyłonione
zostaną towary o najmniejszej uciążliwości dla środowiska. Produkty które pomyślnie
przejdą proces atestacyjny otrzymają certyfikat uprawniający do stosowania
odpowiedniego ekoznaku. Koszty związane z przyznaniem ekoznaku ponosi
producent lub importer
3. Przyznawanie etykiet jest dobrowolne i nie może być związane z jakimkolwiek
przymusem prawnym. Nie może również stanowić warunku dopuszczenia do obrotu
danym towarem na rynku
4. Eko znakowanie powinno być pozytywne. Nie powinno bezpośrednio spełniać funkcji
ostrzegawczych lub zawierać inf o zawartości w prod subst niebezpiecznych
5. Zasady przyznawania ekocertyfikatów oraz kryteria atestacyjne powinny być jasne i
dostępne dla wszystkich osób zainteresowanych
6. Administracja systemu ekoznakowania powinna być ograniczona do niezbędnego
minimum
7. Naukowo opracowane kryteria atestacyjne powinny obejmować wszystkie
ekologiczne aspekty wybranych grup produktów
8. Ekokryteria atestacyjne powinny wykazywać charakter dynamiczny dostosowując się
w czasie do rozwoju nauki i techniki
9. Preferencje atestacyjne powinny dot możliwości poprawienia cech wpływających na
jakość środowiska naturalnego
10. Atestacja i ekoetykieowanie powinno być finansowane z opłat pobieranych z tytułu
używania oznaczeń. Zewnętrzne dofinansowanie systemu ze źródeł zminimalizowane
lub wykluczone.
Analiza produktu pod kątem:
1. Energooszczędności
2. Oszczędności surowców
3. Wodochłonności
4. Powstawania odpadów i ich recyklingu
5. Przyjazność dla użytkownika
6. Łatwość obsługi
7. Emisja hałasu
8. Zajęcie przestrzeni
9. Skład
10. Estetyka wykonania
11. Kompletność instrukcji
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz