Woda i jej gospodarcze wykorzystanie Gr.2 - prezentacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Woda i jej gospodarcze wykorzystanie Gr.2 - prezentacja - strona 1 Woda i jej gospodarcze wykorzystanie Gr.2 - prezentacja - strona 2 Woda i jej gospodarcze wykorzystanie Gr.2 - prezentacja - strona 3

Fragment notatki:

Woda i jej gospodarcze
wykorzystanie
Plan prezentacji
• Pojęcie wody
• Obieg wody w przyrodzie
• Zanieczyszczenie wód
• Prawo wodne
• Gospodarka wodna w Polsce
PO CO NAM WODA?
•Woda stanowi podstawę funkcjonowania wszystkich organizmów.
Nie można jej niczym zastąpić. Jest głównym składnikiem
organizmów roślinnych i zwierzęcych, a jej nadmierny ubytek lub
niepożądane zanieczyszczenia prowadzą do śmierci roślin, zwierząt
i ludzi.
Gdyby jej nie było, nie istniałoby życie.
Obieg wody w przyrodzie
Obieg wody w przyrodzie
Ziemia wchłania opady atmosferyczne i gromadzi je w postaci wód
gruntowych. W niektórych miejscach wody gruntowe wydostają się na
powierzchnię i tak powstają źródła. Z nich biorą początek strumyki, te z
kolei łączą się ze sobą w większe strumienie i rzeki, które wpadają do
morza lub oceanu. W ten sposób zamyka się obieg wody w przyrodzie.
Proces zaczyna się od nowa.
Skoro obieg wody w przyrodzie jest
nieustanny to dlaczego na świecie mówi się
o jej niedoborze ?
Z pozoru trudno uwierzyć, że planeta, której większą część
powierzchni zajmuje woda, cierpi na jej niedobór. Jednak
97% wody na świecie nie nadaje się do picia ani
nawadniania ze względu na duże zasolenie, a znaczna część
pozostałej jest uwięziona w niedostępnych zasobach wód
głębinowych, lodowcach i lądolodach.
Pozostałe problemy niedoboru są związane
z:
•Zanieczyszczeniem wody
•Wzrostem liczby ludności
•Zmianami klimatycznymi
Woda na
świecie
woda słodka
woda słona
3%
97%
Zanieczyszczenie wód
Zanieczyszczenia wód możemy podzielić ze
względu na pochodzenie na naturalne oraz
antropogeniczne.
Jeszcze mniej więcej do średniowiecza
dominowały zanieczyszczenia wód pochodzenia
naturalnego. Związane są głównie z rozwojem i
obumieraniem wodnych organizmów roślinnych i
zwierzęcych. Powodowane są także
wypłukiwaniem pewnych substancji ze skał i
gleb.
Zanieczyszczenie wód
Wraz z rozwojem miast, a następnie ośrodków
przemysłowych do wód zaczęto odprowadzać coraz
więcej szkodliwych substancji. Obecnie głównymi
źródłami zanieczyszczeń wód są ścieki komunalne
(zawierające m.in. detergenty, mikroorganizmy
chorobotwórcze) i przemysłowe (zawierające m.in. sole
metali ciężkich, związki siarki i azotu). W wyniku
działalności rolniczej do wód powierzchniowych dostają
się użyte w nadmiarze nawozy sztuczne i organiczne
oraz niewłaściwie stosowane środki ochrony roślin.
Przemysł wydobywczy odprowadza do wód gruntowych
duże ilości bardzo silnie zasolonych wód kopalnianych.
Zanieczyszczenie wód
Poważny problem stanowi również rolnictwo, a dokładnie
sposób stosowania nawozów organicznych. W licznych
gospodarstwach rolnych nawóz jest wywożony po zbiorze
zbóż pod rośliny okopowe, a następnie przyorany. Gleba
pozostaje więc do wiosny bez okrywy ścierniskowej, a
rozpuszczalne związki azotowe i fosforowe przedostają się
w głąb gleby, stanowiąc źródło zanieczyszczeń wód
podziemnych.
Znaczne ilości zanieczyszczeń wód pochodzą również z
transportu wodnego i lądowego. Wody będące szlakami ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz