Politechnika Warszawska - strona 431

Wspornik - PSN, okno wyboru obiektów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

Wspornik - PSN Okno wyboru obiektów ( opis opcji, status rozkazu ) LISTWA STATUSU . 28. Okno wyboru Pojawia się zawsze wtedy gdy użytkownik musi określić jakiś obiekt lub grupę obiektów.(keypoints, nodes, areas, loads itp.) W listwie tytułowej okna jest zawarta informacja jakich obiektów w dan...

Wspornik - PSN, path operation (przekroje) - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Wspornik - PSN Path Operation (przekroje) 76. W systemie ANSYS możliwe jest uzyskanie wykresu interesującej nas wartości na pewnej ścieżce (przekroju ) Ścieżka nie musi być odcinkiem. Operacje na ścieżkach wykonujemy za pomocą rozkazów w gałęzi Path Operation 77. Przebieg ścieżki definiujemy ...

Wspornik - przemieszczenia, naprężenia - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1232

Wspornik - PSN Plot Results (przemieszczenia, naprężenia) 68. Kolejnym zgrubnym sprawdzeniem rozwiązanego zadania jest stwierdzenie czy postać odkształcona konstrukcji odpowiada charakterowi obciążenia i utwierdzenia.. W gałęzi Plot Results wybieramy Deformed Shape i zaznaczamy dowolną op...

Wspornik - preferencje

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 476

Wspornik - PSN Preferences 1. Po etapie przygotowania danych przystępujemy do modelowania w systemie ANSYS. Wybór opcji Structural ułatwi później wybór rozkazów z menu programu ANSYS ograniczając zawartość menu tylko do tych rozkazów, które odnoszą się do zagadnień mechaniki (

Informacja o wartości funkcji w punkcie - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 364

Wspornik - PSN Query Results (informacja o wartości funkcji w punkcie) 91. Czasami do analizy stanu konstrukcji (czy sprawdzenia) potrzebna jest informacja o wartości funkcji w punkcie. Wartości interesujących na wielkości w węźle lub elemencie umożliwiają rozkazy w gałęzi Query Resul...

Wspornik - PSN, Real Constans - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 378

Wspornik - PSN Real Constans (grubość) 12. Ponieważ rozwiązujemy zadanie PSN z zdefiniowana grubością konstrukcji (grubość belki) wielkość tą musimy wprowadzić do systemu obliczeń. W programie ANSYS należy to uczynić definiują tzw. Real Constans – czyli wielkość istotną dla rozwiązania ale ...

Wspornik - PSN, SaveDB ( zapisywanie wyników pracy z systemem ANSYS)

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

Wspornik - PSN SaveDB ( zapisywanie wyników pracy z systemem ANSYS ) 42. W trakcie budowy modelu w systemie ANSYS warto zapisywać aktualny stan zadania na dysk. ANSYS nie posiada (przynajmniej do wersji 11) systemu auto-save. Najprostszym sposobem zapisu aktualnego stanu programu ANSYS jest ...

Opis techniczny koncepcji obiektu mostowego o konstrukcji betonowej

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1323

Opis techniczny koncepcji obiektu mostowego o konstrukcji betonowej 2.1. Lokalizacja obiektu. Projektowany obiekt znajduje się w gminie Raszyn woj. Mazowieckie. Jest on przeprowadzeniem drogi dwujezdniowej łączącej Raszyn z Jankami. 2.2. Opis przeszkody. Obiekt jest usytuowany nad rzeką o szeroko...

Opis techniczny koncepcji obiektu mostowego o konstrukcji zespolonej

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1442

Opis techniczny koncepcji obiektu mostowego o konstrukcji zespolonej 1.1. Lokalizacja obiektu. Projektowany obiekt znajduje się w gminie Raszyn woj. Mazowieckie. Jest on przeprowadzeniem drogi dwujezdniowej łączącej Raszyn z Jankami. 1.2. Opis przeszkody. Obiekt jest usytuowany nad rzeką o szero...

Opis techniczny obiektu mostowego o konstrukcji betonowej

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1148

Opis techniczny obiektu mostowego o konstrukcji betonowej 2.1 Lokalizacja obiektu Projektowany obiekt mostowy znajduje się w Szczecinie w województwie Zachodnio - Pomorskim. 2.2 Opis przeszkody Obiekt jest usytuowany nad rzeką o szerokości koryta wynoszącej 10m, oraz nad dwoma dwu pasmowymi jezdniam...