Politechnika Warszawska - strona 432

Opis techniczny obiektu mostowego o konstrukcji zespolonej

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1288

Opis techniczny obiektu mostowego o konstrukcji zespolonej 1.1 Lokalizacja obiektu Projektowany obiekt mostowy znajduje się w Szczecinie w województwie Zachodnio - Pomorskim. 1.2 Opis przeszkody Obiekt jest usytuowany nad rzeką o szerokości koryta wynoszącej 10m, oraz nad dwoma dwu pasmowymi jezdnia...

Opis techniczny projektu wiadukt

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1232

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WIADUKTU. 1.Lokalizacja obiektu. Obiekt znajduje się w gminie Żabia Wola. Jest on przeprowadzeniem drogi łączącej Żabią Wolę a Grodziskiem Mazowieckim. 2.Opis przeszkody. Projektowany obiekt jest usytuowany nad czterema t...

Podstawy Mostownictwa - Pytania egzaminacyjne part 1

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 364
Wyświetleń: 3080

Podstawy mostownictwa Co to jest światło mostu ? Jest to odległość między ścianami przyczółków mierzona na poziomie rzędnej miarodajności wody pomniejszona o sumę grubości filarów na tym poziomie Co to jest rozpiętość teoretyczna przęsła ? Jest to pozioma odległość mierzona wzdłuż przęsła między...

Podstawy Mostownictwa - Pytania egzaminacyjne part 10

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1540

Co to jest siła rozwarstwiająca? Siła statyczna dążąca do rozwarstwienia belki (wzajemnego przesunięcia górnej i dolnej części belki w kierunku jej osi), przypadająca na pewną długość przekroju podłużnego belki, równoległej do powierzchni obojętnej. Wartość naprężenia stycznego x szerokość przekroju...

Podstawy Mostownictwa - Pytania egzaminacyjne part 11

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1631

W jaki sposób można zabezpieczyć się przed utratą stateczności środnika ? - Za pomocą żeber poprzecznych i podłużnych (?) Wymień 4 najczęściej spotykane uszkodzenia w mostach zespolonych: - ścięcie łączników przez siłę rozwarstwiającą - zniszczenie betonu wokół łączników - korozja dźwigarów - ...

Podstawy Mostownictwa - Pytania egzaminacyjne part 12

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1218

Jakie są podstawowe przyczyny uszkodzeń przęseł - nadmierne zarysowania i pęknięcie - pęcznienie korodujących prętów - raki i ubytki betonu - penetracja chlorków - destrukcyjna mrozowa - korozja spowodowana prądami błądzącymi - nieszczelność ...

Podstawy Mostownictwa - Pytania egzaminacyjne part 13

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2219

Wymień 4 kryteria klasyfikacji mostów łukowych. 1. położenie pomostu względem łuku 2. stosunek sztywności łuku do sztywności pomostu 3. sposób przejmowania rozporu przez ustrój wiszący lub przekazywanie go na podpory 4. usytuowanie wieszaków, słupków lub ścian łączących pomost z łukiem Wymień p...

Podstawy Mostownictwa - Pytania egzaminacyjne part 15

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 896

Wymień 3 rodzaje fundamentów mostowych obecnie najczęściej stosowanych: - na płytach lub stopach fundamentowych - na studniach lub kesonach (?) - na palach Narysuj filar i opisz jego części: Patrz punkt 21 Narysuj przyczółek i zaznacz siły działające na niego Podaj 5 elementów wyposażenia mos...

Podstawy Mostownictwa - Pytania egzaminacyjne part 16

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1239

Wymień 4 metody montażu mostów stalowych - za pomocą dźwigów - za pomocą barek - na rusztowaniach montażowych - metodą nasuwania podłużnego - metodą wspornikową Narysuj 4 schematy betonowych mostów ramowniczych: . Prefabrykowane betonowe dźwiga...

Podstawy Mostownictwa - pytania egzaminacyjne part 17

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 651

Co to jest Konstrukcja zintegrowana ? Jest to konstrukcja o przęśle monolitycznym połączonym z przyczółkiem Jak sprawdza się stateczność podpory na przesuniecie ? Sprawdzamy stosunek sił utrzymujących do wywracających czy jest spełniony warunek ...