Politechnika Warszawska - strona 430

Sztuczne sieci neuronowe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434

[P [N [ ZP ZN Z Q ) Q Q \L \ § Q ) ¨ ¦ ZLM [ M EL ¨ ©M · · § Q ¸ ) ¨ ¦ ZLM [ M ¸ ) Q ¸ ¸ ¨ M © ¹ ¹ )XQNFMH DNW\ZDFML ÄQHXURQX´ 'ZLM N N [M 5HJXáD XF]HQLD VLHFL N ¦[ [ Q GL N N N N ZLM ZLM K'ZLM P'ZLM ‡ 8F]HQLH ] NU\W\NLHP ‡ 8F]H...

Szukanie minimum FindMinimum różnymi metodami

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

)LQG0LQLPXPB0HWKRGQE &RQWRXU3ORW #I#[ \' [  \  &RQWRXUV ‘ 7DEOH# A L L ' &RORU)XQFWLRQ ‘ ++XH#+/RJ# Ó' / s ' / &RORU)XQFWLRQ6FDOLQJ ‘ )DOVH' 6]XNDQLH PLQLPXP )LQG0LQLPXP UyĪQ\PL PHWRGDPL PV *UDGLHQW &RQMXJDWH*UDGLHQW /HYHQEHUJ0DUTXDUGW 1HZWR...

Uruchamianie systemu ANSYS - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

Uruchamianie systemu ANSYS Program ANSYS, jako dość wszechstronne i złożone narzędzie, może pracować w różnych trybach, począwszy od trybu wsadowego, poprzez różne interfejsy graficzne, a skończywszy na najbardziej rozbudowanym interfej...

Wspornik - PSN, Delete

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Wspornik - PSN Delete ( Prostokąt ) 25. Jeżeli na liście obiektów pojawi się ich więcej, zbędne należy skasować, wybierając odpowiedni rozkaz Delete. W tym przypadku będzie to rozkaz Delete z sekcji Modeling. Wybór Area and Below spowoduje skasowanie wybranego (wybranych) prostokąta, odcinkó...

Wspornik - PSN, Elementy składowe środowiska graficznego ANSYS

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875

Uruchamianie systemu ANSYS Elementy składowe środowiska graficznego ANSYS Utility Menu Command Line Toolbar Graphical Tools Main Menu Status Line Working Window Main menu – rozwijalne wielowarstwowe menu służące do tworzenia i analizy mod...

Wspornik - PSN, List Results (reakcje)

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 784

Wspornik - PSN General Postproc (post-procesor MES- wyniki) 63. Oglądanie i analiza wyników rozwiązanego zadania, w formie graficznej bądź tekstowej (listingi), jest możliwa za pomocą rozkazów ukrytych w gałęzi General Postproc okna ANSYS Main Menu List Results (reakcje) 64. Pierwszym krokiem...

Wspornik - PSN, Loads ( warunki brzegowe I obciążenie )

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1057

Wspornik - PSN Loads ( warunki brzegowe I obciążenie ) 30. Definiowanie podpór i obciążenia wykonuje się za pomocą rozkazu Loads znajdującego się w sekcji Preprocesor. (definiowanie tych elementów można też wykonać wykorzystując sekcję So...

Wspornik - PSN, Material Props

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

Wspornik - PSN Material Props ( E, ν ) 16. Ostatnim elementem definiującym cechy konstrukcji i zarazem najbardziej oczywistym jest definicja typów materiału i ich cech. W programie ANSYS zadanie to realizowane jest przez rozkazy zawarte w Material Props. Na potrzeby ćwiczeń wystarcz...

Wspornik - PSN, Meshing ( elementy skończone)

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Wspornik - PSN Meshing ( elementy skończone) 47. Aby rozwiązać zadanie Metodą Elementów Skończonych należy wygenerować elementy skończone. W punkcie 7 i 8 określiliśmy tylko że będziemy korzystać z elementów skończonych typu Quad42 i Quad82. (komenda List ./ Elements wyświetli pustą listę elem...

Wspornik - PSN, Modeling - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 931

Wspornik - PSN Modeling ( Prostokąt ) 20. Wspornik jako zadanie PSN to prostokąt o odpowiednich wymiarach. Użyjemy modelowania geometrycznego rysując odpowiedni obszar (area) wybierając z Main Menu kolejno 21. Nasz wspornik ma wymiary 10 m x 1 m, a więc definiujemy prostokąt dla którego...