Politechnika Warszawska - strona 222

Drewno klejone warstwowo - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1764

Drewno klejone warstwowo Uwagi wstępne Pod pojęciem drewna klejonego warstwowo należy rozumieć element konstrukcyj­ny uformowany przez zestawienie warstw tarcicy równolegle do przebiegu włó­kien. Rozróżnia się dwie kategorie drewna klejonego wars...

Elementy ściskane łączone mechanicznie i na klej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 14
Wyświetleń: 301

Elementy ściskane łączone mechanicznie i na klej W przypadku sprawdzania wytrzymałości takich konstrukcji należy uwzględniać odkształcenia spowodowane poślizgiem w połączeniach, ścinaniem i zginaniem w pakietach (elementach złożonych), blachach węzłowych, trzonach i pasach, a tak­że siłami osiowymi...

Elementy klejone cienkowarstwowe typu Micro Lam - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 329

Elementy klejone cienkowarstwowe typu Micro Lam Micro-Lam jest wykonywany z wielu cienkich, suchych warstw drewna. Posortowa­ne (metodami ultradźwiękowymi i wzrokowo) warstwy drewna są kompletowane w pakiety, pokrywane klejem wodoodpornym i sklejane pod ciśnieniem, przy jed­noczesnym podgrzewaniu, ...

Elementy konstrukcyjne typu bloc glued - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Elementy konstrukcyjne typu bloc glued Na szczególną uwagę zasługuje wytwarzanie elementów klejonych typu „bloc--glued". W porównaniu ze standardowymi elementami z drewna klejonego, w tym przypadku z uwagi na rozmiary warstw, konieczne jest zachowanie szczególnie ry­gorystycznych wymagań odnoś...

Elementy konstrukcyjne typu PSL - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

Elementy konstrukcyjne typu PSL W Stanach Zjednoczonych opatentowano technologię produkcji materiału na ba­zie drewna pod nazwą Parallam PSL. Do jego wyrobu używa się tam jodły Do­uglas^ i sosny południowej, tj. drewna dwóch gatunków drzew iglastych o najwięk­szej wytrzymałości. Pocięte na kłody pn...

Elementy konstrukcyjne z drewna litego drewna klejonego i sklejki - wy...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1435

Elementy konstrukcyjne z drewna litego drewna klejonego i sklejki Dźwigary o przekroju dwuteowym cechują się mniejszym zużyciem materiału niż porównywalne o przekroju prostokątnym. W budownictwie drewnianym wytwarza się także klejone, a także zbijane gwoździami lub połączone sworzniami - belki o pr...

Elementy konstrukcyjne z drewna litego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1029

Elementy konstrukcyjne z drewna litego Drewno konstrukcyjne otrzymuje się w wyniku obróbki tartacznej lub ciesielskiej pni ściętych drzew. Schemat obrazujący możliwości przeróbki kłód drzewnych na materiały konstrukcyjne przedstawiono na (rys. 3.11). Kłody drewna mają zazwy­czaj długość 2 -i- 9 (12...

Elementy konstrukcyjne z wbudowanymi prętami stalowymi - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 35
Wyświetleń: 735

Elementy konstrukcyjne z wbudowanymi prętami stalowymi lub z kompozytów polimerowych W projektowaniu konstrukcji drewnianych dąży się do zmniejszenia ich masy i zu­życia drewna naturalnego. Można to osiągnąć m.in. przez stosowanie konstrukcji zespolonych z udziałem drewna i materiałów drewnopochodn...

Elementy wykonywane w technologii SCL - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 28
Wyświetleń: 469

Elementy wykonywane w technologii SCL Coraz większe problemy z pozyskiwaniem dużych elementów konstrukcyjnych z drew­na litego o dużych wymiarach wymusiły działania w kierunku wytwarzania elemen­tów z mniej wartościowego drewna. Jednym z takich rozwiązań jest Structural Com­posite Lumber ( SCL) - e...

Elementy z drewna klejonego warstwowo - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581

Elementy z drewna klejonego warstwowo W mostownictwie prawie wyłącznie są wykorzystywane dźwigary o prostokątnym lub dwuteowym przekroju poprzecznym (rys. 3.32a). stosuje się dźwigary pojedyn­cze (I, III), podwójne (II, IV) i scalone elementy montażowe.