Politechnika Warszawska - strona 223

Filary na podwalinach, Filary kaszycowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

Filary na podwalinach Filary kaszycowe Filary na podwalinach Jeżeli rodzaj gruntu (skały) nie pozwala na wbijanie pali to stosowane są filary na podwalinach. Podpory na podwalinach stosuje się przy budowie mostów przez do­liny bezwodne oraz w potokach o dnie kamienistym. Słupy podpór opiera się si...

Filary palowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1155

Filary palowe Filary palowe zwane jarzmami stosuje się zwykle w mostach o mniejszej oraz śred­niej wysokości podór. W ich skład wchodzą: pale, oczepy lub podwaliny, zastrzały i kleszcze. Na ogół...

Filary ramownicowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 28
Wyświetleń: 462

Filary ramownicowe Filary ramownicowe zbudowane są z oddzielnych ramownic drewnianych, które mogą być przygotowane i wcześniej wykonane, niezależnie od miejsca ustawienia (na brzegu rzeki, w warsztacie polowym lub w wytwórni). Filary te mogą być posa­dowione na palach, na ruszcie drewnianym, na rus...

Gatunki drewna stosowane w konstrukcjach mostowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476

Gatunki drewna stosowane w konstrukcjach mostowych Właściwości drewna uzależnione są od wielu czynników, między innymi od gatun­ku i warunków wzrostu drzewa, sposobu obróbki i suszenia. Drewno można ogól­nie podzielić na miękkie i twarde w zależności od ich budowy komórkowej. Przy budowie mostów n...

Gatunki grzybów powodujące rozkład drewna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1701

Gatunki grzybów powodujące rozkład drewna Następujące wybrane gatunki grzybów powodują rozkład biały drewna: • czyreń sosnowy (huba sosnowa), • korzenioweiec wieloletni (huba korzeniowa), • hubiak pospolity (huba pospolita), • czyreń ogniowy (huba ogniowa), • wrzośniak różnobarwny (hubczak róż...

Gatunki owadów niszczące drewno - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Gatunki owadów niszczące drewno Drewno dla poszczególnych gatunków owadów może pełnić następujące role: • pożywienia i kryjówki, • wyłącznie pożywienia, • miejsca rozwoju grzybów pełniących role pożywienia, • wyłącznie kryjówki. Owady odżywiające się drewnem nazwano ksylofagami. Owady niszcząc...

Impregnaty do dezynsekcji drewna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

Impregnaty do dezynsekcji drewna - zawierające rozpuszczalniki organiczne są coraz częściej stosowane wszędzie tam, gdzie nie jest konieczna silna hydrofobizacja drewna. Środki te są przeznaczone przede wszystkim do dezynsekcji drewna. Kiedyś produkowano je z użyciem bardzo toksycznych rozpuszczalni...

Impregnaty olejowe i olejowo rozpuszczalnikowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

Impregnaty olejowe i olejowo rozpuszczalnikowe - są produkowane na bazie olejów uzyskiwanych w procesach przeróbki węgla kamiennego, węgla brunatnego i ropy naftowej, a były również wytwarzane z drewna, torfu i niektórych łupków. Impregnaty...

Impregnaty solne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

Impregnaty solne - są produkowane jako mieszaniny soli (ciała stałe) do wyko­nywania roztworów wodnych lub jako koncentraty do rozcieńczania wodą. Zawie­rać mogą sole organiczne bądź nieorganiczne. Preparaty solne w zależności od składu chemi...

Istota konstrukcji z drewna sprężonego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511

Istota konstrukcji z drewna sprężonego W połowie lat 70. XX wieku w prowincji Ontario w Kanadzie opracowano metodę renowacji pomostów zbijanych gwoździami polegającą na ściśnięciu („ściągnię­ciu") poluzowanych bali ustawionych rabem za pomo...