Impregnaty solne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Impregnaty solne - wykład - strona 1 Impregnaty solne - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Impregnaty solne - są produkowane jako mieszaniny soli (ciała stałe) do wyko­nywania roztworów wodnych lub jako koncentraty do rozcieńczania wodą. Zawie­rać mogą sole organiczne bądź nieorganiczne. Preparaty solne w zależności od składu chemicznego mogą barwić drewno. Słabo wnikają w suche drewno przy stosowaniu metod bezciśnieniowych, a dobrze (tj. głęboko i w dużej ilości) w wil­gotne. Obecnie stosowane środki solne cechuje stosunkowo duża trwałość pod warunkiem, że nie są wymywane.
Na świecie stosuje się następujące środki ciekłe o ogólnie przyjętych oznacze­niach:
ACA - kwaśne związki arsenu i miedzi, ACC - amoniakalne związki chromu i miedzi,
ACQ - amoniakalne związki miedzi i czwartorzędowe związki amoniowe, B - związki boru,
CC lub CK - związki chromu i miedzi,
CC A lub CKA - związki chromu, miedzi i arsenu,
CCB lub CKB - związki chromu, miedzi i boru,
CCF lub CKF - związki chromu, miedzi i fluoru,
CZA - związki chromu, siarczan cynku i związki arsenu,
CZC - związki chromu i chlorek cynku,
CFA - związki chromu, fluoru i arsenu,
CuCZA - związki miedzi, chromu, siarczan cynku i związki arsenu, CuCZC - związki miedzi, chromu i chlorek cynku, CuHDO - kompleksowe związki miedzioorganiczne, FCAP - związki fluoru, chromu, arsenu i fenol, HI (BF) - kwaśne fluorki (fluoroborany), Q, QAC, QUAT lub KD - czwartorzędowe związki amonowe, sole U - zawierające trudno rozpuszczalny dwuchromian sodowy jako podstawo­wy składnik,
sole UA - zawierające oprócz fluorku sodowego związki arsenu, sole UII - zawierające łatwo rozpuszczalny kwaśny fluorek sodowy, jako podsta­wowy składnik toksyczny.
Należy podkreślić, że w Polsce nie produkowano i niestosowa i nigdy związ­ków arsenu i rtęci, a zakaz produkcji i stosowania preparatów zawierających związki fluoru i chromu wprov adzono wiele lat temu.
W chwili obecnej najpowszechniej stosowane są związki fosforu, związki za­wierające mocznik i jego pochodne oraz związki miedzioorganiczne. Wszystkie one mają działanie trójfunkcyjne i nie stanowią zagrożenia dla środowiska.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz