Politechnika Śląska - strona 272

Emocje

 • Politechnika Śląska
 • dr Zofia Dyl
 • Psychologia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1540

EMOCJE Emocja powstaje w wyniku zaburzenia równowagi organizmu i jest odzwierciedleniem stosunku jednostki do przedmiotów i zjawisk otaczającego świata oraz zjawisk zachodzących w nim samym, który jest uwarunkowany ich zgodnością z potrzebami człowieka. Trzy komponenty procesu emocjonalnego: Pob...

Frustracja i stres

 • Politechnika Śląska
 • dr Zofia Dyl
 • Psychologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1225

WYKŁAD VI. FRUSTRACJA I STRES FRUSTRACJA Warunki wzbudzenia frustracji: jednostka znajduje się w sytuacji nierozwiązywalnego problemu; nie ma możliwości ucieczki lub wycofania się; jest silnie motywowana do reagowania. Przyczyny frustracji: czynniki wewnętrzne - wynikają z właściwości fizyczn...

Inteligencja w sporcie i temperament

 • Politechnika Śląska
 • dr Zofia Dyl
 • Psychologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721

I nteligencja w sporcie Zawodnik bardziej inteligentny będzie sobie lepiej radził z zadaniami wymagającymi: zaangażowania procesów umysłowych świadomego wysiłku i zaangażowania woli szybkości myślenia i podejmowania decyzji złożonymi i o wyraźnej strukturze. Zawodnik bardziej inteligentny: Sz...

Kobiety i mężczyźni, psychologiczne zróżnicowanie płci

 • Politechnika Śląska
 • dr Zofia Dyl
 • Psychologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2086

Teorie wyjaśniające różnice płci Koncepcja zróżnicowanej socjalizacji Zdaniem Sandry Lipsitz Bem współczesne społeczeństwo uczy patrzenia na płeć przez pryzmat: androcentryzmu - stawianie męskiego doświadczenia w centrum kultury polaryzacji rodzajów - traktowanie męskości i kobiecości jako prze...

Koncepcje psychologiczne człowieka - Psychologia humanistyczna

 • Politechnika Śląska
 • dr Zofia Dyl
 • Psychologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1834

KONCEPCJE PSYCHOLOGICZNE CZŁOWIEKA Okres przednaukowy Animizm - dusza to niematerialna istota kierująca ludzkim ciałem Spirytualizm - dusza jest niematerialna, ściśle powiązana z materialnym ciałem, ale od niego niezależna, istnieje po jego śmierci (dualizm) Psychologia spekulatywna - przekonania...

Metody badawcze w psychologii

 • Politechnika Śląska
 • dr Zofia Dyl
 • Psychologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 896

WYKŁAD II. METODY BADAWCZE W PSYCHOLOGII Studium przypadku Model korelacyjny Model eksperymentalny Przebieg Badacz stosuje różne metody w celu zebrania pogłębione informacji na temat jakiejś osoby. Badacz mierzy zmienne i posługuje się statystyką w celu stwierdzenia związków między nimi Badacz ...

Style przywiązania w bliskich związkach

 • Politechnika Śląska
 • dr Zofia Dyl
 • Psychologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1113

Miłość Style przywiązania w bliskich związkach Styl przywiązania Charakterystyka stylu Bezpieczny Największa satysfakcja, stabilność, intymność i skłonność do zwierzania się w bliskich związkach. W stresie zwracanie się do partnera o pomoc, która zostaje udzielona. Ufność w stosunku do ludzi, ba...

Motywacja - Psychologia humanistyczna

 • Politechnika Śląska
 • dr Zofia Dyl
 • Psychologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 784

MOTYWACJA Motywacja - mechanizmy odpowiedzialne za uruchomienie, ukierunkowanie, podtrzymanie 1 zakończenie zachowania Proces motywacyjny - proces regulacji tak sterujący czynnościami, by doprowadziły one do osiągnięcia określonego wyniku Motyw - stan uruchamiający aktywność osobnika ukierunkowaną...

Myślenie i rozwiązywanie problemów

 • Politechnika Śląska
 • dr Zofia Dyl
 • Psychologia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1540

WYKŁAD II - MYŚLENIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Myślenie - uwewnętrzniona czynność operowania informacjami, w szczególności ich selekcja i wytwarzanie, dzięki którym dochodzi do pośredniego i uogólnionego poznania rzeczywistości. Czynność myślenia - łańcuch operacji umysłowych, za pomocą których...

Osobowości

 • Politechnika Śląska
 • dr Zofia Dyl
 • Psychologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1106

WYKŁAD VII. OSOBOWOŚĆ Osobowość: zespół względnie stałych cech (właściwości, czynników) psychicznych jednostki kształtujący się w toku interakcji między jednostką a jej społecznym otoczeniem, decydujący o stałości i między sytuacyjnej spójności zachowań; wewnętrzna organizacja mechanizmów poznaw...