Myślenie i rozwiązywanie problemów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1540
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Myślenie i rozwiązywanie problemów - strona 1 Myślenie i rozwiązywanie problemów - strona 2 Myślenie i rozwiązywanie problemów - strona 3

Fragment notatki:


WYKŁAD II - MYŚLENIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Myślenie - uwewnętrzniona czynność operowania informacjami, w szczególności ich
selekcja i wytwarzanie, dzięki którym dochodzi do pośredniego i uogólnionego poznania
rzeczywistości. Czynność myślenia - łańcuch operacji umysłowych, za pomocą których przetwarzamy
informacje. Struktura myślenia: o informacje (materiał myślenia);
o operacj e (elementarne transformacje umysłowe);
o reguły (sterujące łańcuchem operacji). Informacje wrażenia i spostrzeżenia (myślenie sensoryczno-motoryczne);
wyobrażenia (myślenie konkretno-wyobrażeniowe);
• pojęcia (myślenie słowno-logiczne, abstrakcyjne). Pojęcia reprezentacja umysłowa, która zawiera opis istotnych właściwości pewnej klasy obiektów, symbol odnoszący się do klasy obiektów
Pojęcia ogólne - reprezentacje całych klas przedmiotów lub procesów.
Pojęcia jednostkowe - „mająjeden egzemplarz.
Pojęcia naturalne -reprezentacja umysłowa odzwierciedlająca zespół cech wspólnych, które w różnym stopniu przysługują desygnatom
Pojęcia matrycowe -poznawcza reprezentacja skończonej liczby wspólnych cech, które w j ednakowym stopniu przysługuj ą wszystkim desygnatom. Funkcje pojęć i ich istota zapewnienie ekonomii - redukcja różnorodności informacji;
rozumienie i wyjaśnianie -wykorzystanie do analizy i interpretacji danych;
umożliwienie wykonywania operacji na materiale symbolicznym;
• komunikowanie się. Operacje umysłowe Elementarne transformacje psychiczne, za pomocą których przetwarzamy informacje:
Analiza - myślowy podział całości na części;
Synteza - myślowe łączenie części w całości;
Porównywanie - zestawianie przedmiotów i zjawisk w celu wykrycia podobieństw i różnic;
Abstrahowanie - wyróżnienie jednej właściwości obiektu przy pominięciu innych;
• Uogólnianie - łączenie cech wspólnych dla klasy obiektów. Rozumowanie • Dedukcyjne - od ogólnych przesłanek do wniosków szczegółowych
• Indukcyjne - od szczegółowych przypadków do ogólnego wniosku Reguły - decydują o uporządkowaniu łańcucha operacji:
Algorytm - niezawodny przepis określający, jaki skończony ciąg operacji należy wykonać, aby rozwiązać wszystkie zadania danej klasy;
Heurystyka - zawodna zasada, reguła, taktyka, która nie gwarantuje rozwiązania zadania, ale może w nim pomóc. Rodzaje myślenia reproduktywne - zastosowanie uprzednio zdobytej wiedzy w nowych zadaniach (S);
produktywne - tworzenie nowych informacji (R).


(…)

… pełen zbiór możliwych rozwiązań.
Konwergencyjne -jedno poprawne rozwiązanie
• Dywergencyjne - wiele poprawnych rozwiązań
Fazy w rozwiązywaniu problemów
dostrzeganie problemu
analiza sytuacji problemowej
wytwarzanie pomysłów (zjawisko olśnienia)
• weryfikacja pomysłów Przeszkody
• błędne nastawienie
fiksacja funkcjonalna Myślenie twórcze
Występowanie niepospolitych, niezwykłych, ale właściwych reakcji…
… pomysłów
ciekawość poznawcza
silna motywacja, wytrwałość i upór
niezależność w postawach i zachowaniach
mała potrzeba aprobaty społecznej
psychotyczność - nonkonformizm, skłonność do łamania reguł
zaburzenia zachowania.
Style poznawcze
Preferowany sposób funkcjonowania poznawczego odpowiadający indywidualnym potrzebom jednostki
refleksyjność - impulsywność (tendencja do szybkiego udzielania odpowiedzi…
… pełen zbiór możliwych rozwiązań.
Konwergencyjne -jedno poprawne rozwiązanie
• Dywergencyjne - wiele poprawnych rozwiązań
Fazy w rozwiązywaniu problemów
dostrzeganie problemu
analiza sytuacji problemowej
wytwarzanie pomysłów (zjawisko olśnienia)
• weryfikacja pomysłów Przeszkody
• błędne nastawienie
fiksacja funkcjonalna Myślenie twórcze
Występowanie niepospolitych, niezwykłych, ale właściwych reakcji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz