Politechnika Śląska - strona 268

Wytrzymałość materiałów i konstrukcji - skrypt 2

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
Pobrań: 112
Wyświetleń: 602

2. Rozciąganie (ściskanie) pręta 2. ROZCIĄGANIE (ŚCISKANIE) PRĘTA z Rozciąganie (ściskanie) – przypadek obcią enia pręta, w którym w myślowym przekroju, prostopadłym do osi pręta, istnieje siła normalna N(x). S(x) y N(x) x x Wynikiem działania siły normalnej są naprę enia normalne σ ...

Wytrzymałość materiałów i konstrukcji - skrypt 3

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
Pobrań: 189
Wyświetleń: 861

3. Skręcanie pręta 3. SKRĘCANIE PRĘTA 3.1. Stan czystego ścinania σα+π/2 σα O σα+π/2 σα τα+π/2 O τα+π rozciąganie σα+π σα+3π/2 τα τα+3π/2 σα+π σα+3π/2 τα+π/2 zło ony stan naprę eń τα O τα+π czyste ścinanie τα+3π/2 O O odkształcenie spowodowane działaniem naprę eń nor...

Wytrzymałość materiałów i konstrukcji - skrypt 7

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1225

7. Wyboczenie pręta 7. WYBOCZENIE PRĘTA 7.1. Mimośrodowe ściskanie pręta y P EJz=const A ey x B l Pręt ściskany momośrodowo (ey - mimośród) y P P ey B C A Mz y yB N x Odkształcona oś pręta B C x T Równowaga myślowo ...

Wykład (6) - Kierunek

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Wykład 6. Analogia błonowa, analogia hydrodynamiczna, skręcanie sprężysto - plastyczne. 6.1. Analogia błonowa Analogia błonowa służy wizualizacji przebiegu funkcji naprężeń Prandtla dla dowolnego konturu przekroju pręta skręcanego. Analogii tej można również użyć w celu doświadczalnego wyznacz...

Podstawy fizyki - wykład 2

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy fizyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

5. Kratownice Zadanie 1/5 Wyznaczyć siły w prętach kratownicy pokazanej na rysunku. a a a P Rozwiązanie 1) oznaczamy węzły 2) numerujemy pręty 3) sprawdzamy formalny warunek sztywności p=2w-3 4) przygotowujemy tabelę 5) wyznaczamy siły w prętach kratownicy F E 5 4 D i Ni 1 2 3...

Reakcja hydrolizy ATP i reakcja mikinazowa

 • Politechnika Śląska
 • dr hab. Marian Bidziński
 • Biochemia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3598

Reakcja hydrolizy ATP i reakcja miokinazowa ATP (adenozynotrifosforan) jest nukleotydem, pochodnym adenozyny, pełniącym funkcje równoważników energetycznych. Praktycznie cała energia wytwarzana z katabolizmu cukrów, tłuszczy i białek jest przekształcana w wysokoenergetyczne wiązania ATP. Stężeni...

Referat-węglowodany jako podstawowe źródło energii

 • Politechnika Śląska
 • dr hab. Marian Bidziński
 • Biochemia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2191

Temat: Węglowodany jako podstawowe źródło energii. Węglowodany stanowią najłatwiejszy w użyciu materiał energetyczny. Jednak w przeciwieństwie do tłuszczów szybko się wyczerpują. Właściwe węglowodany i do tego spożywane w odpowiednim czasie sprawią, że jesteśmy w stanie w pełni wykorzystać możliw...

Konspekt Lekcji-doskonalenie ataku szybkiego

 • Politechnika Śląska
 • dr Zenon Cybula
 • Koszykówka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1673

Numer hospitacji: X Temat: Doskonalenie ataku szybkiego. Cele główne lekcji: 1. Umiejętności: kozłowanie, podania i chwyty, rzuty, dwutakt, atak szybki 2. Motoryka: szybkość, koordynacja wzrokowo-ruchowa 3.Wiadomości: stosowanie ataku szybk...

Metodyka wf

 • Politechnika Śląska
 • dr Zenon Cybula
 • Koszykówka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2184

METODYKA WF TEMAT: Nauczanie rzutu z dwutaktu po podaniu,doskonalenie poruszania się w obronie i podań. CELE GŁÓWNE: Umiejętności: Nauczanie rzutu z dwutaktu po podaniu,doskonalenie poruszania się w obronie i podań. Wiadomości: Zapoznanie się rozgrywkami PLK Motoryka: Zwinność, dynamika 4. Akc...

Konspekt Lekcji-Nauka kozłowania w miejscu

 • Politechnika Śląska
 • dr Zenon Cybula
 • Koszykówka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1960

KONSPEKT LEKCJI KOSZYKÓWKI Temat: Nauka kozłowania w miejscu Miejsce: Sala gimnastyczna Klasa: IV Ilość uczestników: 16 osób Czas trwania: 45 min. Przyrządy: piłki do koszykówki , stojaki, szarfy. Cele główne lekcji: Motoryczność:...