Politechnika Śląska - strona 267

Obliczanie wskaźnika plastyczności przy skręcaniu - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 70
Wyświetleń: 714

Przykład 10.5. Obliczenie wska´ nika plastyczno´ ci przy skr˛ caniu z s e Obliczy´ wska´ niki plastyczno´ci przy skr˛ caniu dla nast˛ pujacych przekrojów: c z s e e ˛ a) n-kata foremnego ˛ b) przekroju zło˙ onego z 6a 17a 16a 17a 29a c) przekroju cienko´ciennego s 10a a 10a ...

Obliczenie siły krytycznej metodą energetyczną - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

Przykład 9.5. Obliczenie siły krytycznej metodą energetyczną Wyznaczyć przybliżoną wartość krytyczną siły P obciążającej osiowo słup o liniowo zmiennym przekroju poprzecznym. Słup jest podparty przegubowo na obu końcach jednak w płaszczyźnie xz dodatkowa podpora w połowie wysokości blokuje możli...

Płaski stan naprężenia. Płaski stan odkształcenia - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1092

Przykład 6.2. Płaski stan naprężenia. Płaski stan odkształcenia. ZADANIE 1. Dla danego płaskiego stanu naprężenia σ x τ xy  3 1 σ= =  [MPa ] τ yx σ y  1 2 znaleźć składowe stanu naprężenia w układzie osi x’y’ obróconych względem osi xy o kąt α=30° oraz naprężenia i kierunki głów...

Porównanie sztywności przekrojów otwartych i zamkniętych - omówienie...

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 308

Przykład 7.4. Porównanie sztywności przekrojów otwartych i zamkniętych Porównać wskaźniki sztywności na skręcanie dla pierścienia cienkościennego zamkniętego i rozciętego Rysunek 1. Przekroje poprzeczne prętów Dla przekroju 1: 1 JS = 2 4 A0 4 A2δ 4π 2 r 4δ = 0 = = 2πr 3δ ds 2πr 2πr ∫...

Projektowanie przekroju zginanego - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

Przykład 3.1. Projektowanie przekroju zginanego Na belkę wykonaną z materiału o wytrzymałości różnej na ściskanie i rozciąganie działają dwie siły P1 i P2. Znając wartości tych sił, schemat statyczny belki, wartości dopuszczalnego naprężenia na rozciąganie i ściskanie oraz kształt przekroju popr...

Ekstrema warunkowe - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Funkcje wielu zmiennych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

EKSTREMA WARUNKOWE Niech U - obszar (zbiór spójny i otwarty), U  TopR n , f : U  R, g j : U  R , j  1,..., s . Rozważmy zbiór A rozwiązań układu równań  g1  x   0  g x   0  2    g s x   0 ,  A  x  U : g1  x   g 2  x   ...  g s  x   0 Definicja Funka...

Wytrzymałość materiałów i konstrukcji - ćwiczenia 7

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1554

Wytrzymałość Materiałów i Mechanika Budowli STRONA GŁÓWNA Pytania części teoretycznej egzaminu Równowaga układu sił Zdefiniuj niewiadome statyczne i niewiadome geometryczne układu materialnego. Podaj przykłady. Co oznacza pojęcie „reprezentantem siły jest wektor” Podaj definicję sił czynnych i...

Wytrzymałość materiałów i konstrukcji - skrypt 1

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1386

WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW – wiadomości podstawowe WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW 1. WIADOMOŚCI PODSTAWOWE Wytrzymałość Materiałów nauka o trwałości spotykanych w praktyce typowych elementów konstrukcji poddanych działaniu sił 1. 1. Zadania i metody wytrzymałości materiałów Zadania Wytrzymałości Mat...