Politechnika Śląska - strona 224

Frazeologia czasowników dire, parlare - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

Frazeologia czasowników dire, parlare Fraseologia con i verbi dire, parlare 1. Wyrażenia z czasownikiem dire (powiedzieć):   A chi lo dici! (I komu ty to mówisz?) Dimmi con chi vai e ti diro chi sei. (Pokaż mi swoich przyjaciół, a powiem ci,...

Frazeologia czasowników mettere, stare, andare, venire - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

Frazeologia czasowników mettere, stare, andare, venire Fraseologia con i verbi mettere, stare, andare, venire Wyrażenia z czasownikiem mettere (kłaść, położyć): metterci l'anima (dać z siebie wszystko) mettere a dura prova (wystawić na próbę) m...

Konstrukcja cŐ, ci sono - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Konstrukcja c'è / ci sono Wyrażenie c'è jest tłumaczone na język polski jako „jest, znajduje się”, a w przeczeniach jako: „nie ma” i jest używane w odniesieniu do rzeczowników w liczbie pojedynczej, np. C'è un gatto nella mia camera. (W moim po...

Liczba mnoga rzeczowników złożonych - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

Liczba mnoga rzeczowników złożonych Il plurale dei nomi composti Rzeczowniki złożone w języku włoskim składają się z dwóch elementów: rzeczownika i innej części mowy (przymiotnika, czasownika, przysłówka,

Liczby - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

Liczby Numerali Liczby w języku włoskim nie odmieniają się. Jedynie uno (jeden) ma kilka form. Formy uno i un są używane w odniesieniu do rzeczowników rodzaju męskiego, a una i un' w odnie...

Mowa zależna - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 896

Mowa zależna (2) Discorso indiretto (2) Do tej pory (w lekcji 24) zostały omówione zasady tworzenia mowy zależnej dla czasów presente i imperfetto. W tej lekcji zostaną omówione zasady tworzenia mowy zależnej dla czasów: passato prossimo, futu...

Mowa zależna z trybem rozkazującym - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 532

Mowa zależna z trybem rozkazującym Discorso indiretto con imperativo Referowanie zdań w trybie rozkazującym następuje poprzez zastąpienie w mowie zależnej zdania rozkazującego bezokolicznikiem, a zatem formą bezosobową, np. "Parla chi...