Politechnika Śląska - strona 225

Mowa zależna - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 805

Mowa zależna Discorso indiretto Za pomocą mowy zależnej możemy przytoczyć czyjąś wypowiedź w formie zdania podrzędnego: Mowa niezależna: Maria dice: “Questo ragazzo ha 20 anni”. (Maria mówi: „Ten chłopak ma 20 lat”.) Mowa zależna: Maria dic...

Odmiana czasowników zakończonych na -are - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 686

Odmiana czasowników zakończonych na -are (regularna) Coniugazione del verbo -are (regolare) Czasowniki w języku włoskim mogą mieć następujące końcówki: -are np. camminare (spacerować), cambiare (zmieniać), ricordare (pamiętać) -ere np. prende...

Odmiana czasowników zakończonych na -ire - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

Odmiana czasowników zakończonych na -ire (regularna) Coniugazione del verbo -ire (regolare) Czasowniki zakończone na -ire odmieniają się w następujący sposób: aprire (otwierać) io apro ja otwieram tu apri ty otwierasz lui apre on otwiera le...

Partykuła zaimkowa ci - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504

Partykuła zaimkowa ci Particella pronominale ci Partykuła ci pełni rolę zaimka w zdaniu i zastępuje określenie miejsca. W języku polskim ta partykuła zaimkowa nie istnieje i najczęściej albo jest...

Partykuła zaimkowa ne - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 567

Partykuła zaimkowa ne Particella pronominale ne Partykuła zaimkowa ne (tak jak i partykuła ci) nie występuje w języku polskim. Wyraża ona część całości lub zastępuje połączenia przyimkowe z di lub da, np. Quanti caffè bevi al giorno? (Ile kaw pij...

Przyimki con, per, su, tra -fra - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 434

Przyimki con, per, su, tra / fra Preposizioni con, per, su, tra / fra Przyimek con: • wyraża w języku włoskim polski narzędnik odpowiadający na pytania „kim?” „czym?”: Mangio con il cucchiaio. (Jem łyżką.) Scrivo con la penna. (Piszę długopis...

Przyimki di, a, in - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

Przyimki di, a, in Preposizioni di, a, in W lekcji 6 zostały przedstawione główne zasady stosowania przyimków di, a, in, jak również tworzenie preposizioni articolate (form ściągniętych). Stosowanie przyimków w języku włoskim to zagadnienie ba...

Przyimki di, a, in - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 770

Przyimki di, a, in Preposizioni di, a, in W języku włoskim rzeczowniki nie odmieniają się przez przypadki tak jak w języku polskim. O zmianie przypadku decydują przyimki, a nie jak w języku polskim końcówka rzeczownika. La figlia di Anna non è s...

Przyimki - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

Inne przyimki Altre preposizioni W lekcjach 10, 12 i 13 zostały omówione przyimki di, a, in, su, con, per oraz wyrażenia przyimkowe. W tej lekcji poznamy pozostałe przyimki: durante, dopo, dentro, dietro, tranne, eccetto i fuorché.