Inne przyimki i wyrażenia przyimkowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inne przyimki i wyrażenia przyimkowe - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Inne przyimki i wyrażenia przyimkowe Altre preposizioni ed espressioni Przyimki w języku włoskim dzielimy na: 1. proste: • contro (przeciwko)
Sono contro la pena di morte. (Jestem przeciwko karze śmierci.)
• entro (w przeciągu)
Devi fare questa cosa entro due settimane. (Musisz to zrobić w przeciągu dwóch tygodni.) • lungo (wzdłuż)
Mi piace andare in bici lungo il Tevere. (Lubię jeździć na rowerze wzdłuż Tybru.)
• oltre (poza)
Oltre ad essere molto intelligente, è molto divertente. (Poza tym, że jest bardzo inteligentny, jest też bardzo zabawny.)
• presso (w)
Lavora presso la UniCredit. (Pracuje w banku UniCredit.) • senza (bez)
Non si guadagna senza lavorare. (Nie zarabia się, nie pracując.)
• sopra (nad)
Mi piace il film "Tre metri sopra il cielo". (Podoba mi się film „Trzy metry nad niebem”.)
• sotto (pod)
Il gatto dorme sotto il tavolo. (Kot śpi pod stołem.)
2. złożone: • accanto a (obok)
Fermati accanto alla farmacia. (Zatrzymaj się przy aptece.)
• davanti a (przed)
Ho parcheggiato davanti al supermercato. (Zaparkowałam przed supermarketem. )
• dietro a (z tyłu, za)
Lavoro dietro alla scuola. (Pracuję za szkołą.)
• insieme a (razem)
Abitiamo insieme a una famiglia australiana. (Mieszkamy razem z pewną australijską rodziną.)
• lontano da (daleko od)
Sono molto lontano dalla mia casa. (Jestem bardzo daleko od mojego domu.)
• prima di (przed)
Prima della lezione, c'è una pausa.( Przed lekcją jest przerwa.)
• senza di (bez)
Posso vivere senza di lei. (Mogę bez niej żyć.)
• vicino a (w pobliżu, blisko)
Voglio stare vicino a te. (Chcę być blisko ciebie.)
3. wyrażenia przyimkowe i frazeologiczne: • a causa di (z powodu)
A causa della pioggia, lo spettacolo è cancellato. (Z powodu deszczu przedstawienie jest odwołane.)
• a favore di (na korzyść)
Hanno cambiato le regole a favore di Renate. (Zmienili zasady na korzyść Renate.)
• a partire da (począwszy od)
A partire dall'anno prossimo, l'ufficio sarà chiuso. (Począwszy od przyszłego roku, biuro będzie zamknięte.)
• ad eccezione di (za wyjątkiem)
Vengono tutti ad eccezione di Stefano che è malato. (Przyjdą wszyscy oprócz Stefano, który jest chory.)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz