Gramatyka praktyczna

note /search

Łączenie zaimków - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707

Łączenie zaimków (2) Pronomi combinati (2) W lekcji 17 zostało omówione łączenie zaimków dopełnienia bliższego z zaimkami dopełnienia dalszego, np. Quando abitavo in Olanda, il mio ragazzo mi regalava i tulipani ogni giorno. Me li regalava perché mi piacevano. (Gdy mieszkałam w Holandii, mój chłopa...

Congiuntivo imperfetto - formy i użycie - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1687

Congiuntivo imperfetto - formy i użycie Congiuntivo imperfetto - forme e l'uso Odmiana czasowników w trybie congiuntivo imperfetto wygląda następująco: Czasowniki zakończone na -are: camminare (spacerować)   che io camminassi che tu camminassi...

Czas imperfetto czy passato prossimo - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 595

Czas imperfetto czy passato prossimo? Imperfetto o passato prossimo? Różnica między czasem imperfetto a passato prossimo nie polega jedynie na tym, że czas imperfetto jest czasem niedokonanym, a czas passato prossimo czasem dokonanym. Pozostałe różnice ilustruje tabela: Czas niedokonany imperfetto ...

Czas passato prossimo - czasowniki zwrotne - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 560

Czas passato prossimo - czasowniki zwrotne Passato prossimo - verbi riflessivi Czasowniki zwrotne w czasie passato prossimo odmieniają się zawsze z czasownikiem essere. Imiesłów bierny czasowni...

Czas passato prossimo (essere czy avere) - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 490

Czas passato prossimo (essere czy avere) Passato prossimo (essere o avere) O wyborze czasownika posiłkowego w czasie passato prossimo była już mowa w lekcji 11 i w lekcji 15 (czasowniki zwrotne). Niektóre czasowniki ruchu mogą być używane zarówno...

Czas przeszły imperfetto - fare - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 826

Czas przeszły imperfetto (2) Imperfetto (2) W czasie przeszłym imperfetto jest niewiele czasowników nieregularnych. Jednym z nich jest czasownik essere (być), który odmienia się w następuj...

Czas przeszły imperfetto - camminare - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 525

Czas przeszły imperfetto Imperfetto Czas przeszły imperfetto jest używany do opisu czynności niedokonanej, która miała miejsce w bliżej nieokreślonej przeszłości lub do opisu czynności powtarzającej się w przeszłości. Jest to czas stosowany często do opisu sytuacji lub do stworzenia tła do opisywane...

Czas przeszły passato prossimo - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 350

Czas przeszły passato prossimo Passato prossimo Czas passato prossimo jest czasem przeszłym złożonym dokonanym. Składa się z dwóch części: odmienionego czasownika essere (być) lub avere (mieć) oraz imiesłowu biernego czasownika głównego, np. ...