Czas przeszły passato prossimo - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 343
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czas przeszły passato prossimo - wykład - strona 1 Czas przeszły passato prossimo - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Czas przeszły passato prossimo Passato prossimo Czas passato prossimo jest czasem przeszłym złożonym dokonanym. Składa się z dwóch części: odmienionego czasownika essere (być) lub avere (mieć) oraz imiesłowu biernego czasownika głównego, np.
Io ho mangiato una mela. (Ja zjadłem jabłko.) Io sono andato a casa. (Ja poszedłem do domu.)
Tworzenie imiesłowu biernego czasowników regularnych: • Imiesłów bierny czasowników zakończonych na -are: -are -ato parlare parlato (mówić) mangiare mangiato (jeść) studiare studiato (studiować)
Io ho parlato. (Ja mówiłem.) Tu hai parlato. (Ty mówiłeś) Lui ha parlato. (On mówił.) Lei ha parlato. (Ona mówiła.) Noi abbiamo parlato. (My mówiliśmy.) Voi avete parlato. (Wy mówiliście.) Loro hanno parlato. (Oni / one mówili / mówiły.)
• Imiesłów bierny czasowników zakończonych na -ere: -ere -uto ricevere ricevuto (otrzymać) credere creduto (wierzyć) sedere seduto (siadać)
Io ho ricevuto. (Ja otrzymałem.) Tu hai ricevuto. (Ty otrzymałeś.) Lui ha ricevuto. (On otrzymał.) Lei ha ricevuto. (Ona otrzymała.) Noi abbiamo ricevuto. (My otrzymaliśmy.) Voi avete ricevuto. (Wy otrzymaliście.) Loro hanno ricevuto. (Oni / one otrzymali / otrzymały.)
• Imiesłów bierny czasowników zakończonych na -ire: -ire -ito dormire dormito (spać) finire finito (kończyć) mentire mentito (kłamać)
Io ho dormito. (Ja spałem.) Tu hai dormito. (Ty spałeś.) Lui ha dormito. (On spał.) Lei ha dormito. (Ona spała.) Noi abbiamo dormito. (My spaliśmy.) Voi avete dormito. (Wy spaliście.) Loro hanno dormito. (Oni / one spali / spały.)
Gdy czasownikiem posiłkowym jest avere, imiesłów bierny nie zmienia swojej formy, tak jak to widać na przykładach odmiany czasowników parlare, ricevere i dormire. W przypadku gdy czasownikiem posiłkowym jest essere, wówczas imiesłów bierny jest uzgadniany z podmiotem co do rodzaju i liczby, np. andare andato io sono andato (poszedłem) io sono andata (poszłam) tu sei andato (poszedłeś) tu sei andata (poszłaś) lui è andato (poszedł) lei è andata (poszła) noi siamo andati (poszliśmy) noi siamo andate (poszłyśmy) voi siete andati (poszliście) voi siete andate (poszłyście) loro sono andati (poszli) loro sono andate (poszły) Imiesłów przyjmuje końcówkę -o dla rodzaju męskiego liczby pojedynczej, końcówkę -a dla rodzaju żeńskiego liczby pojedynczej, końcówkę -i dla rodzaju męskiego liczby mnogiej oraz końcówkę -e dla rodzaju żeńskiego liczby mnogiej, tak jak w przypadku odmiany przymiotnika. Czasownika posiłkowego essere używamy w następujących przypadkach: • z czasownikami oznaczającymi ruch, np. andare (iść), partire (wyjeżdżać), venire (przyjść, przyjechać), tornare (wracać), entrare (wejść), uscire (wyjść), giungere (dojść, dotrzeć).

(…)

…: zmienił dom))
W ten sam sposób zachowują się następujące czasowniki: iniziare (zaczynać), cominciare (zaczynać), finire (kończyć), terminare (kończyć), suonare (dzwonić, grać), correre (biegać), crescere (rosnąć), salire (wsiadać, wspinać się), scendere (wysiadać, schodzić), vivere (żyć). Należy zawsze zwracać uwagę na to, czy jest obecne w zdaniu dopełnienie bliższe (odpowiadające na pytanie kogo…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz