Gramatyka praktyczna - strona 2

note /search

Czas przyszły futuro anteriore - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 371

Czas przyszły futuro anteriore Futuro anteriore Czas przyszły futuro anteriore jest używany do wyrażenia czynności przyszłej, wcześniejszej od czynności wyrażonej przez futuro semplice. Jest to czas przyszły dokonany, najczęściej używany po p...

Czas przyszły futuro semplice, formy nieregularne - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 392

Czas przyszły futuro semplice - formy nieregularne Futuro semplice - forme irregolari Niektóre czasowniki włoskie mają nieregularne formy czasu przyszłego futuro semplice. Należą do nich czasowniki: bere (pić) berrò essere (być) sarò mor...

Czas przyszły futuro semplice - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434

Czas przyszły futuro semplice Futuro semplice Czas przyszły niedokonany futuro semplice jest używany do wyrażenia czynności przyszłej. W języku włoskim czas przyszły jest rzadziej używany niż w języku polskim. Włosi bardzo często wyrażają czy...

Czas trapassato prossimo - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

Czas trapassato prossimo Trapassato prossimo Czas trapassato prossimo jest czasem zaprzeszłym dokonanym używanym do wyrażenia czynności przeszłej, która miała miejsce przed inną czynnością w przeszłości, wyrażoną zazwyczaj za pomocą czasu passato prossimo. Jest to czas złożony. Składa się on z

Czasownik avere - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

Czasownik avere (mieć, posiadać) Il verbo avere Czasownik avere - czas teraźniejszy: Io ho una macchina. (Ja mam samochód.) Io non ho bambini. (Ja nie mam dzieci.) Lei ha i capelli lunghi. (Ona ma długie włosy.) Tu hai un raffreddore. (T...

Czasownik essere - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

Czasownik essere (być) Il verbo essere Czasownik essere - czas teraźniejszy: Io sono dottore. (Ja jestem lekarzem.) Lui è brasiliano. (On jest Brazylijczykiem.) Odmiana czasownika essere io sono ja jestem tu sei ty jesteś lui è on jes...

Czasowniki modalne - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 518

Czasowniki modalne „chcieć", „musieć", „móc" Verbi modali "volere", "dovere", "potere" Czasowniki volere (chcieć), dovere (musieć), potere (móc) odmieniają się nieregularnie. volere (chcieć) io voglio ja chcę tu vuoi ty chcesz lui, lei vuole on, ona c...

Czasowniki nieregularne andare, fare, stare, dare - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Czasowniki nieregularne andare, fare, stare, dare Verbi irregolari andare, fare, stare, dare Czasowniki andare, fare, stare, dare odmieniają się nieregularnie. andare (iść, chodzić, pójść, jechać) io vado ja idę tu vai ty idziesz lui, lei va on, ona idzie noi andiamo my idziemy voi andate ...

Czasowniki nieregularne porre, trarre, tradurre - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 308

Czasowniki nieregularne porre, trarre, tradurre Verbi irregolari porre, trarre, tradurre Czasowniki porre, trarre, tradurre odmieniają się nieregularnie. porre (stawiać, układać, kłaść) io pongo ja stawiam tu poni ty stawiasz lui, lei pone on, ona stawia noi poniamo my stawiamy voi ponete wy...

Czasowniki nieregularne sapere, uscire, venire, dire - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

Czasowniki nieregularne sapere, uscire, venire, dire Verbi irregolari sapere, uscire, venire, dire Czasowniki sapere (umieć, wiedzieć), uscire (wychodzić), venire (przychodzić, przyjeżdżać), dire (mówić, powiedzieć) odmieniają się nieregularnie. sapere (umieć, wiedzieć) io so ja umiem tu sai ty u...