Przyimki - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przyimki - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Inne przyimki Altre preposizioni W lekcjach 10, 12 i 13 zostały omówione przyimki di, a, in, su, con, per oraz wyrażenia przyimkowe. W tej lekcji poznamy pozostałe przyimki: durante, dopo, dentro, dietro, tranne, eccetto i fuorché. Przyimki te mogą wyrażać: 1) relacje czasowe, na przykład: durante (podczas)
Durante la pausa andiamo a mangiare. Podczas przerwy pójdziemy coś zjeść. dopo (po) Dopo il lavoro vado a casa. Po pracy pójdę do domu. 2) relacje przestrzenne, na przykład: dentro (w, w środku)
Il tuo regalo è dentro la scatola. (Twój prezent jest w pudełku.) dietro (za)
Ho parcheggiato la macchina dietro al negozio. Zaparkowałem samochód za sklepem. 3) relacje wykluczające, na przykład: tranne (oprócz)
Il negozio è aperto ogni giorno tranne la domenica. Sklep jest otwarty codziennie oprócz niedzieli. eccetto (oprócz)
Il negozio è aperto ogni giorno eccetto la domenica. (Sklep jest otwarty codziennie oprócz niedzieli.) fuorché (oprócz)
C'erano tutte le taglie fuorché la mia. Mieli wszystkie rozmiary oprócz mojego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz