Politechnika Śląska - strona 223

Czasowniki nieregularne andare, fare, stare, dare - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

Czasowniki nieregularne andare, fare, stare, dare Verbi irregolari andare, fare, stare, dare Czasowniki andare, fare, stare, dare odmieniają się nieregularnie. andare (iść, chodzić, pójść, jechać) io vado ja idę tu vai ty idziesz lui, lei va on, ona idzie noi andiamo my idziemy voi andate ...

Czasowniki nieregularne porre, trarre, tradurre - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 301

Czasowniki nieregularne porre, trarre, tradurre Verbi irregolari porre, trarre, tradurre Czasowniki porre, trarre, tradurre odmieniają się nieregularnie. porre (stawiać, układać, kłaść) io pongo ja stawiam tu poni ty stawiasz lui, lei pone on, ona stawia noi poniamo my stawiamy voi ponete wy...

Czasowniki nieregularne sapere, uscire, venire, dire - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

Czasowniki nieregularne sapere, uscire, venire, dire Verbi irregolari sapere, uscire, venire, dire Czasowniki sapere (umieć, wiedzieć), uscire (wychodzić), venire (przychodzić, przyjeżdżać), dire (mówić, powiedzieć) odmieniają się nieregularnie. sapere (umieć, wiedzieć) io so ja umiem tu sai ty u...

Czasowniki piacere, bastare, mancare, servire - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574

Czasowniki piacere, bastare, mancare, servire Verbi piacere, bastare, mancare, servire Czasowniki piacere (podobać się, lubić), bastare (wystarczyć), mancare (brakować), servire (przydać się, potrzebować) są czasownikami, które w języku włoskim

Czasowniki zwrotne - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875

Czasowniki zwrotne Verbi riflessivi Czasowniki zwrotne w języku włoskim: -are, np. chiamarsi (nazywać się) -ere, np. credersi (uważać się za) -ire, np. vestirsi (ubierać się) Czasowniki zwrotne odmieniają się tak jak inne czasowniki zak...

Czasy futuro anteriore oraz semplice - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

Czasy futuro anteriore oraz semplice Futuro anteriore e semplice Czas przyszły futuro semplice używany jest do opisywania czynności przyszłych, przewidywania przyszłości oraz formułowania obietnic i hipotez. Czas ten występuje także w zdaniac...

Czasy przeszłe - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455

Czasy przeszłe Tempi passati Do tej pory zostały omówione trzy czasy przeszłe: passato prossimo, imperfetto oraz trapassato prossimo. Czas passato prossimo służy do wyrażania czynności przeszłych dokonanych. Pojawia się również w zdaniach, w ...

Forma bezosobowa - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

Forma bezosobowa Forma impersonale Formę bezosobową czasownika w języku włoskim tworzy się poprzez połączenie si (się) z czasownikiem w trzeciej osobie liczby pojedynczej, np. Qua ...

Frazeologia czasownika fare - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777

Frazeologia czasownika fare Fraseologia con il verbo fare Wyrażenia frazeologiczne i idiomatyczne z czasownikiem fare (robić): fare affari (robić interesy) fare bene alla salute (służyć, sprzyjać zdrowiu) fare caso a (zwrócić na coś uwagę) fare...

Frazeologia czasowników avere, essere i dare - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 504

Frazeologia czasowników avere, essere i dare Fraseologia con i verbi avere, essere e dare Wyrażenia z czasownikiem avere (mieć): avere bisogno di (potrzebować czegoś) avere intenzione di (mieć zamiar coś zrobić) avere voglia di (mieć ochotę na)...