Imiesłów przysłówkowy, konstrukcja stare+gerundio - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Imiesłów przysłówkowy, konstrukcja stare+gerundio - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Imiesłów przysłówkowy, konstrukcja stare+gerundio Gerundio, stare+gerundio Imiesłów przysłówkowy w języku włoskim tworzymy dodając końcówkę -ando do czasowników zakończonych na -are lub -endo do czasowników zakończonych na -ere oraz -ire, np. andare - andando (iść - idąc) stare - stando (stać - stojąc) gridare - gridando (krzyczeć - krzycząc) credere - credendo (wierzyć - wierząc) ricevere - ricevendo (otrzymać - otrzymując) spegnere - spegnendo (wyłączyć - wyłączając) finire - finendo (kończyć - kończąc) aprire - aprendo (otwierać - otwierając) partire - partendo (wyjechać - wyjeżdżając)
Andando al cinema, ho visto un'amica. (Idąc do kina, zobaczyłam znajomą. ) Sapendo quello che ha fatto, non vuole più sposarla. (Wiedząc, co zrobiła, już nie chce jej poślubić.)
Niektóre czasowniki mają nieregularną formę gerundio, np. bere - bevendo (pić - pijąc) dire - dicendo (mówić - mówiąc) fare - facendo (robić - robiąc) porre - ponendo (kłaść - kładąc) produrre - producendo (produkować - produkując) tradurre - traducendo (tłumaczyć - tłumacząc) Konstrukcja stare + gerundio jest używana w języku włoskim dla wyrażenia czynności, które mają miejsce w momencie trwania wypowiedzi.
Sto facendo colazione. (Właśnie jem śniadanie.) Stai bevendo questo latte o lo posso buttare? (Pijesz to mleko czy mogę je wylać?) Non posso aiutarti adesso, sto preparando la cena. (Nie mogę ci teraz pomóc, właśnie przygotowuję kolację.) W konstrukcji tej używamy czasownika stare w odpowiedniej formie dla danej osoby oraz formy imiesłowu gerundio, która jest taka sama dla wszystkich osób.
Sto andando alla stazione. (Właśnie idę na dworzec.) Stai andando alla stazione. (Właśnie idziesz na dworzec.) Sta andando alla stazione. (Właśnie idzie na dworzec.) Stiamo andando alla stazione. (Właśnie idziemy na dworzec.) State andando alla stazione. (Właśnie idziecie na dworzec.) Stanno andando alla stazione. (Właśnie idą na dworzec.)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz