Politechnika Śląska - strona 206

Wielkie formy ukształtowania powierzchni lądów - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

WIELKIE FORMY UKSZTAŁTOWANIA POWIERZCHNI LĄDÓW DO TEGO TEMATU NIEZBĘDNA JEST MAPA FIZYCZNA ŚWIATA. Każdy przykład należy umieć pokazać lub zaznaczyć na mapie!!! 1. Wyróżniamy 3 wielkie formy ukształtowania powierzchni lądów. Są to: niziny, wyżyny i góry 2. Niziny – są to obszary położone od 0-...

Wielkie struktury tektoniczne na kontynentach - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

WIELKIE STRUKTURY TEKTONICZNE NA KONTYNENTACH Należy uczyć się tego tematu z mapą GEOLOGIA TEKTONIKA w atlasie geograficznym. Analizując mapę tektoniczną możemy zauważyć, że na kontynentach występuje kilka struktur tektonicznych: v platformy...

Wietrzenie - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 91
Wyświetleń: 896

WIETRZENIE Wietrzenie to proces prowadzący do rozpadu lub rozkładu skały RODZAJE WIETRZENIA WIETRZENIE CHEMICZNE WIETRZENIE FIZYCZNE = v UTLENIANIE (OKSYDACJA) MECH...

Wpływ przemysłu na GOP - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Wpływ przemysłu na GOP 1. Wpływ na człowieka: Silne nagromadzenie przemysłu na tym obszarze ma wpływ na duże nasilenie chorób nowotworowych, układu oddechowego, krótszą przeciętną długość życia, większą umieralność noworodków a także wypadki przy pracy. Obszar ten również narażony jest na

Zmiany na politycznej mapie świata - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 21
Wyświetleń: 896

ZMIANY NA POLITYCZNEJ MAPIE ŚWIATA 1. Zastanówcie się, jaka jest różnica między państwem niepodległym i zależnym? Poszukajcie przykładów zaznaczania takich państw na mapie (niepodległe – drukowanymi, dużymi literami; zależne – małymi literami a w nawiasie podane skróty nazw państw, do których n...

Znaczenie przemysłu w gospodarce - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 21
Wyświetleń: 336

Znaczenie przemysłu w gospodarce Przemysł wywiera bardzo duży wpływ na całokształt gospodarki. Wynika to z faktu, że przemysł jest producentem dóbr inwestycyjnych dla wszystkich innych działów gospodarki. Dostarcza maszyn i urządzeń ...

Równania równowagi wewnętrznej - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 539

Przykład 6.4. Równania równowagi wewnętrznej Równania równowagi wewnętrznej mają postać: ∂σ x ∂τ xy ∂τ xz + + + ρX = 0 ∂x ∂y ∂z ∂τ yx ∂σ y ∂τ yz + + + ρY = 0 ∂x ∂y ∂z ∂τ zx ∂τ zy ∂σ z + + + ρZ = 0 ∂x ∂y ∂z gdzie ρ...

Słup obustronnie utwierdzony - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

3U]\NáDG6áXSREXVWURQQLHXWZLHUG]RQ\REFL*RQ\FL *DUHPZáDVQ\P :\]QDF]\ü UHDNFMH Z\ZRáDQH FL *DUHP ZáDVQ\P VáXSD 1DU\VRZDü Z\NUHV\ VLá\ QRUPDOQHM L QDSU *HQRUPDOQ\FK=D]QDF]\üQDMDNLHMGáXJRFLVáXSMHVWFLVNDQ\DQDMDNLHMUR]FLJDQ\ A H ci *DU wáDVQ\ 3H 2A 5...

Skręcanie pręta – zadanie statycznie niewyznaczalne

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 791

Przykład 7.2. Skręcanie pręta – zadanie statycznie niewyznaczalne Przedstawić wykresy momentu skręcającego i kąta skręcenia pręta zamocowanego sztywno na obu końcach według schematu statycznego Rysunek 1. Pręt skręcany Równanie równo...