Zmiany na politycznej mapie świata - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zmiany na politycznej mapie świata - wykład - strona 1 Zmiany na politycznej mapie świata - wykład - strona 2

Fragment notatki:

ZMIANY NA POLITYCZNEJ MAPIE ŚWIATA
1. Zastanówcie się, jaka jest różnica między państwem niepodległym i zależnym?
Poszukajcie przykładów zaznaczania takich państw na mapie (niepodległe –
drukowanymi, dużymi literami; zależne – małymi literami a w nawiasie podane skróty
nazw państw, do których należą). Na podstawie mapy politycznej świata (albo
poszczególnych kontynentów) wypiszcie przykłady państw zależnych oraz ich
przynależność. Zauważcie, że tylko kilka państw na świecie posiada kolonie. Po
bliższym przyjrzeniu okaże się, że praktycznie każde z tych państw w pewnych
okresach historycznych panowało na morzu a co za tym idzie należało do grona
odkrywców i kolonizowało nowe tereny, (dlatego Ameryka S i Środkowa mówi
głównie językami hiszpańskim i portugalskim itd.).
2. Dekolonizacja – odzyskiwanie niepodległości przez kolonie.
3. Pytanie: w jaki inny sposób, oprócz dekolonizacji, mogą powstawać nowe państwa?
Nowe państwa powstają:
• Na skutek secesji (oderwania części terytorium od państwa już istniejącego).
Przykładem takiej secesji jest powstanie państwa Erytrea, która odłączyła się od
Etiopii – dlatego ta jest krajem śródlądowym bez dostępu do morza.
• Na skutek rozpadu państw istniejących. Najczęściej są to państwa
wielonarodowościowe np. ZSRR lub Jugosławia
• Na skutek zjednoczenia krajów dotychczas oddzielnych np. Jemen
• Odzyskania niepodległości np. Timor Wschodni zaanektowany przedtem przez
Indonezję.
1. Zmiany na politycznej mapie świata po 1984 roku (patrz atlas - mapa politycznoadministracyjna).
1. Europa
• Andora – do 1993 roku była księstwem feudalnym w zależności od Francji
i Hiszpanii. Od 3.06.93 jest monarchią (krajem niepodległym). Głową
państwa jest prezydent Francji i biskup miasta Urgel w Hiszpanii (stolica
Andora la Vella)
Na skutek rozpadu ZSRR w Europie powstały:
• Białoruś – republika, 1991
• Estonia – republika, 1991
• Litwa – republika, 1990
• Łotwa – rep., 1991
• Mołdawia – rep., 1991
• Ukraina – rep, 1991
Rosji nie uważa się za zupełnie nowy kraj gdyż jest spadkobierczynią ZSRR
Na skutek rozpadu Jugosławii powstały:
• Bośnia i Hercegowina – republika federacyjna, 1992
• Chorwacja, rep., 1991
• Macedonia – rep., 1991
• Słowenia – rep., 1991
Jugosławia, albo Nowa Jugosławia, czyli Serbia i Czarnogóra są
spadkobiercami Jugosławii i też nie wydzielamy ich jako nowo powstałych
państw.
Na skutek rozpadu Czechosłowacji (CSRS) powstały:
• Republika Czech, 1993
• Słowacja, 1993
1
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Z mapy zniknęła Niemiecka Republika Demokratyczna (NRD), która połączyła się
z Republiką Federalną Niemiec. Nie można tego jednak uznać za przykład
połączenia dwóch różnych państw, gdyż przed wojną był to jeden kraj a jego
podział był związany z decyzją państw trzecich a nie samych Niemców.
2. Azja
Z rozpadu ZSRR powstały:
• Armenia, republika, 1991
• Azerbejdżan, republika, 1991
• Gruzja, republika, 1991
• Kazachstan, stolica – Akmoła, republika, 1991
• Kirgistan, republika, 1991

(…)

… wewnętrzną oraz
zapewnioną pomoc finansową i obronę przez państwo opiekuńcze. Musi jednak
zrezygnować z własnej polityki zagranicznej.
Poszukajcie tych państw na mapie, zaznaczcie je na mapkach konturowych i dopiszcie
do nich stolice.
2
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

…, republika, 1991
• Azerbejdżan, republika, 1991
• Gruzja, republika, 1991
• Kazachstan, stolica – Akmoła, republika, 1991
• Kirgistan, republika, 1991
• Tadżykistan, republika, 1991
• Turkmenistan, republika, 1991
• Uzbekistan, republika, 1991
Z połączenia Jemeńskiej Republiki Arabskiej i Ludowo – Demokratycznej Republiki
Jemenu powstało jedno państwo – Jemen ze stolicą w mieście Sana (1990)
Sułtanat Brunei
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz