Politechnika Śląska - strona 207

Skręcanie pręta – zadanie statycznie wyznaczalne

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 364

Przykład 7.1. Skręcanie pręta – zadanie statycznie wyznaczalne Sporządzić wykresy momentu skręcającego i kąta skręcenia dla pręta o schemacie statycznym przedstawionym na rysunku 1. Rysunek 1. Pręt skręcany Niewiadomy moment MA obliczymy z warunku równowagi:: n ∑M ix = 0 ; M A − ml − m 2l +...

Skręcanie pręta sprężyście zamocowanego - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 301

Przykład 7.3. Skręcanie pręta sprężyście zamocowanego Rozwiązać zagadnienie pręta skręcanego zamocowanego sztywno na jednym końcu i sprężyście na drugim. Rysunek 1. Pręt skręcany Rysunek 2. Przekrój pręta w punkcie B Warunek równowagi: M A − M + Sd = 0 . Warunki zgodności przemieszczeń: ϕ A...

Sprawdzenie naprężeń normalnych - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 462

Przykład 4.2. Sprawdzenie napr˛ zen normalnych e˙ ´ Sprawdzi´ warunki no´no´ci przekroju ze wzgl˛ du na napr˛ zenia normalne je´li napr˛ zenia c s s e e˙ s e˙ dopuszczalne sa równe: ˛ kc = 120 MPa kr = 80 MPa 20 kN 0,1 kN 8 cm 0,5 kN/m 2m Zc Xc Yc C Zc 5 cm Yc Rozwiazanie ...

Stopa fundamentowa - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Przykład 4.3. Stopa fundamentowa Dana jest prostopadło´cienna stopa fundamentowa. Obcia˙ enia wyst˛ pujace w przekroju pods ˛z e ˛ stawy o wymiarach b x h pokazane sa na rysunku poni˙ ej. Uwzgl˛ dniajac warunek niewys˛ z e ˛ t˛ powania w przekroju podstawy stopy napr˛ zen rozciagajacych, ok...

Uogólnione prawo Hooke'a - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1071

Przykład 6.3. Uogólnione prawo Hooke’a Związki między odkształceniami i naprężeniami, w przypadku ciała izotropowego, opisuje uogólnione prawo Hooke’a: τ xy 1 γ xy = 2ε xy = , [σ x − ν (σ y + σ z )] , G E τ yz 1 (a) ε y = [σ y − ν (σ z + σ x )] , γ yz = 2ε yz = , G E 1 τ ε z = [σ...

Utrata stateczności sztywnego słupa podpartego sprężyście - omówienie...

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 266

Przykład 9.4. Utrata stateczności sztywnego słupa podpartego sprężyście Trzon windy do transportu materiałów budowlanych na kolejne piętra wznoszonej konstrukcji mocuje się do wznoszonej budowli stężeniem roboczym, aby zmniejszyć długość wyboczeniową jego smukłej konstrukcji. Aby zaprojektować p...

Wyboczenie słupa o dwóch przęsłach - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 497

Przykład 9.1. Wyboczenie słupa o dwóch przęsłach Wyznaczyć wartość krytyczną siły P obciążającej głowicę słupa przebiegającego w sposób ciągły przez dwie kondygnacje budynku. Słup jest zamocowany w fundamencie. Przyjmujemy, że działanie stropu w...

Wyboczenie układu belka-słup - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

Przykład 9.3. Wyboczenie układu belka-słup Wyznaczyć wartość krytyczną siły P obciążającej głowicę słupa. Słup jest częścią układu ramowego, którego drugim elementem jest belka pozioma. Węzeł słup-belka jest sztywny. Oznacza to, że obrót przekroju belki położonego nieskończenie blisko węz...