Wielkie struktury tektoniczne na kontynentach - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wielkie struktury tektoniczne na kontynentach - wykład - strona 1

Fragment notatki:

WIELKIE STRUKTURY TEKTONICZNE NA KONTYNENTACH
Należy uczyć się tego tematu z mapą GEOLOGIA TEKTONIKA w atlasie geograficznym.
Analizując mapę tektoniczną możemy zauważyć, że na kontynentach występuje kilka struktur
tektonicznych:
v platformy – jest to struktura tektoniczna zbudowana z tarczy krystalicznej przykrytej
płytą skał osadowych. Tarcze krystaliczne zbudowane są ze skał magmowych i
metamorficznych i należą do najstarszych fragmentów skorupy ziemskiej. Są sztywne
i nie podlegają ruchom tektonicznym od prekambru. Płyty składają się z poziomo
zalegających warstw i zbudowane są ze skał osadowych, które powstawały w
kolejnych okresach geologicznych. Ze względu na to, że na Ziemi zachodzą procesy
denudacyjne (niszczące) płyty cechują się lukami stratygraficznymi (brak serii
osadowych niektórych okresów – szczególnie tych, kiedy dany obszar był terenem
lądowym i podlegał działalności wiatru, wody, lodowców itp. Czynniki te
powodowały zdzieranie poszczególnych warstw dlatego w seriach skalnych brakuje
warstw osadowych z niektórych okresów. Przykładem platformy może być Platforma
Wschodnioeuropejska.
v tarcze krystaliczne – obszary, na których skały osadowe zostały zupełnie zdarte
przez działalność czynników zewnętrznych. Często tarcze podlegają wznoszącym
ruchom lądotwórczym – wynoszony obszar jest bardziej narażony na procesy
denudacyjne. W ten sposób płyty uległy zniszczeniu i tarcze występują bezpośrednio
na powierzchni Ziemi. Są to obszary asejsmiczne. Często z ich krawędzi spadają
wodospady np. Wodospady Wiktorii na rzece Zambezii (Afryka), Wodospad Niagara,
Wodospady Iguacu, Wodospad Salto del Angel. Przykłady tarcz: Fennoskandzka na
Płw. Skandynawskim, Ukraińska, Kanadyjska, Brazylijska, Gujańska, Chińska,
Ałdańska, Vilgarn, Gwinejska, Dekanu itd. (patrz atlas!)
v pasma górskie powstałe w czasie orogenez: kaledońskiej, hercyńskiej i alpejskiej
(należy przedstawić rozmieszczenie poszczególnych pasm na mapie – patrz lekcja o
ruchach górotwórczych i atlas!).
Wielkie prowincje tektoniczne. Źródło: INTERNET
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz