Znaczenie przemysłu w gospodarce - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 336
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Znaczenie przemysłu w gospodarce - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Znaczenie przemysłu w gospodarce
Przemysł wywiera bardzo duży wpływ na całokształt gospodarki. Wynika to z faktu, że
przemysł jest producentem dóbr inwestycyjnych dla wszystkich innych działów gospodarki.
Dostarcza maszyn i urządzeń oraz innych dóbr dla rolnictwa (np. środki ochrony roślin,
nawozy sztuczne), budownictwa (np. cement), transportu (ogumienie, tory itp.), zaopatruje w
nie nieproduktywne działy (jak na przykład handel, usługi, finanse).Jest producentem coraz
większej gamy produktów konsumpcyjnych , służących do zaspakajania potrzeb ludności,
wpływając jednocześnie na warunki jej bytu. Poziom rozwoju przemysłu wpływa na rozwój
wymiany Handlowej a także na jej strukturę (co kupić, co sprzedać , od kogo i komu)
jednocześnie przynosząc duże korzyści gospodarcze.
Rozbudowa przemysłu jest na tyle kosztowna, że jest on rozwinięty tylko w części krajów
świata (USA, Japonia, Niemcy, WB, Francji, Australii, Nowej Zelandii oraz w większości
KWR). Znacznymi rozmiarami produkcji przemysłowej charakteryzują się również Rosja i
Ukraina. Stosowane tu technologie są jednak przestarzałe i wpływają na jakość
produkowanych dóbr. Z pozostałych państw świata do grupy krajów
nowouprzemysłowionych możemy zaliczyć Koreę S, Brazylię, Meksyk, Argentynę i parę
innych. W KWR przemysł wytwarza znaczną część PKB ( szczególnie przemysł
przetwórczy) przy jednoczesnym, niskim zatrudnieniu w tym dziale gospodarki narodowej.
(Należy jednak pamiętać, że największą część PKB w tych krajach będą wytwarzały usługi).
Do podstawowych gałęzi w tych krajach należy przemysł elektromaszynowy, chemiczny i
elektroenergetyka.
Struktura PKB w % w wybranych krajach wg sektorów gospodarki w 1996
Kraj
Rolnictwo i
Przemysł i
leśnictwo
budownictwo
Wielka Brytania
2
31
USA
2
25
Rumunia
21
40
Polska
7
35
Chiny
21
48
Indie
28
29
Nigeria
31
25
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Usługi
67
73
39
59
31
43
31
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz