Politechnika Śląska - strona 205

Skały osadowe - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 231
Wyświetleń: 672

SKAŁY OSADOWE Skały osadowe powstają w wyniku egzogenicznych (zewnętrznych) procesów geologicznych. Procesy te zachodzą na powierzchni Ziemi lub na niewielkich głębokościach w skorupie ziemskiej, a także na dnach oceanów, mórz lub jezior. Procesy te mogą być niszczące lub twórcze i stanowią eta...

Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce (SSE) - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 42
Wyświetleń: 777

Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce (SSE) Wszystkie dane pochodzą z 2000 roku Pierwsza specjalna strefa ekonomiczna na świecie powstała w Irlandii, w Shannon, w 1959 roku. Obecnie tego typu strefy istnieją w 70 krajach w ...

Strefy krajobrazowe świata - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2345

Temat: Rozpoznajemy strefy krajobrazowe świata. Lekcja powtórzeniowa z przyrody z elementami informatyki i matematyki na temat stref krajobrazowych na kuli ziemskiej Scenariusz lekcji przyrody Autorzy: Urszula Moździerz i Iwona Szlagor Now...

Teoria tektoniki płyt - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1197

Teoria tektoniki płyt GEOLOGIA wykład nr 5 – Tektonika płyt Dryf kontynentów Dryf kontynentów W latach 20-tych XX w. dwóch naukowców: Alfred Wegener (Niemcy) oraz Aleksander Du Toit (RPA) zwrócili uwagę na możliwość przemieszczania si...

Teoria wegenera dryftu kontynentów - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

TEORIA WEGENERA – DRYFTU KONTYNENTÓW Alfred Wegener był klimatologiem, który na podstawie zbieżności przebiegu linii brzegowej zachodniej Afryki i wschodniej Ameryki Południowej wysnuł teorię, która zmieniła oblicza współczesnej geologii...

Terminy przydatne przy rozwiązywaniu zadań - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

Terminy przydatne przy rozwiązywaniu zadań TERMIN Analizować Badać Czytać Dobrać WYJAŚNIENIE Dokonywanie wyodrębnionych cech, części lub składników badanego zjawiska, procesu lub obiektu geograficznego, badanie cech elementów lub struktury elementów; analiza może być szczegółowa, wnikliwa ...

Trzęsienia ziemi - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 35
Wyświetleń: 560

Trzęsienia ziemi Trzęsienia ziemi to krótkotrwałe drgania skorupy ziemskiej w wyniku nagłych przesunięć mas skalnych wewnątrz litosfery. Badaniem zjawisk związanych z trzęsieniami ziemi zajmuje się sejsmologia. Zjawiska te są najbardziej dramatycznymi w skutkach przejawami procesów zachodzących we ...

Trzęsienia Ziemi - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 35
Wyświetleń: 630

TRZĘSIENIA ZIEMI Sejsmologia to nauka o trzęsieniach ziemi. Prędkość rozchodzenia się fal sejsmicznych badamy za pomocą sejsmografów. Trzęsienia ziemi to wstrząsy krótkotrwałe i gwałtowne. Wzbudzane są we wnętrzu Ziemi i rozprzestrzeniają się w postaci fal sejsmicznych. Odczuwane są w postaci d...

Typy ułożenia warstw skalnych - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 49
Wyświetleń: 700

TYPY UŁOŻENIA WARSTW SKALNYCH Warstwa skalna to „pokład” jednego rodzaju skały np. wapieni. Seria skalna to już pakiet kilku rodzajów skał. Mogą to być np. osady morskie np. wapienie, piaskowce, iłowce itp. Skały powstają w różnych warunkach – patrz temat dotyczący genezy skał. Na podstawie rod...

Widnokrąg - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 0
Wyświetleń: 665

1)Widnokrąg- granica widoczności w płaszczyźnie horyzontu. Linia pozornego zetknięcia nieboskłonu z powierzchnią Ziemi. W terenie otwartym widnokrąg jest zbliżony kształtem do okręgu. W terenie zabudowanym lub pofałdowanym, widnokrąg stanowią najdalsze widoczne elementy krajobrazu. Jak wprowadzać w...