Strefy krajobrazowe świata - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2345
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strefy krajobrazowe świata - wykład - strona 1 Strefy krajobrazowe świata - wykład - strona 2 Strefy krajobrazowe świata - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Rozpoznajemy strefy krajobrazowe świata.
Lekcja powtórzeniowa z przyrody z elementami
informatyki i matematyki na temat stref krajobrazowych
na kuli ziemskiej
Scenariusz lekcji przyrody
Autorzy: Urszula Moździerz i Iwona Szlagor
Nowa Era Nauczycielom – scenariusze lekcji
http://www.nowaera.com.pl
Klasa:
6
CELE LEKCJI:
Integracja nauczania przyrody, informatyki i matematyki
Podczas lekcji uczeń:

odczytuje informacje przedstawione w formie:


fotografii

mapy


wykresów
instrukcji
doskonali umiejętność obliczania:

średniej rocznej temperatury powietrza

amplitudy rocznej temperatur

sumy rocznej opadów

doskonali umiejętność posługiwania się edytorem tekstu, programem PowerPoint i Kalkulatorem;

doskonali umiejętność odczytywania danych z dyskietki i płyty CD;

doskonali umiejętność posługiwania się Internetem;

rozpoznaje strefy krajobrazowe oraz dobiera charakterystyczne dla danej strefy rośliny, zwierzęta i
krajobrazy;

prezentuje własne opracowania komputerowe na forum klasy;

uczy się pracować w zespole;

kształci umiejętność planowania pracy w określonym czasie.
METODY I FORMY PRACY:

lekcja w pracowni komputerowej;

praca indywidualna i w parach;

praca przy komputerze w programach: Word i PowerPoint

wypełnianie kart pracy;

prezentacja opracowanych materiałów na forum klasy.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE I MATERIAŁY POMOCNICZE:

instrukcja dla ucznia;

zestawy wykresów klimatycznych różnych stref krajobrazowych wraz z tabelami do uzupełnienia;

dyskietki z kartami pracy;

płyty CD z galerią zdjęć;

mapa krajobrazowa świata
z zaznaczonymi miejscowościami, dla których wykonano wykresy
klimatyczne;

dyskietki z prezentacjami różnych stref krajobrazowych wykonane przez uczniów w programie
PowerPoint;
PRZEBIEG LEKCJI:
I.
WPROWADZENIE
Uczniowie pracując w parach przy komputerze losują jeden z dziewięciu zestawów (załącznik nr 2),
w skład którego wchodzą:


II.
wykres klimatyczny jednej strefy krajobrazowej
tabela do uzupełnienia
ROZWINIĘCIE
1. Uczniowie
przenoszą
z
wykresu
dane
dotyczące
średnich
temperatur
i
opadów
w
poszczególnych miesiącach do przygotowanej tabeli (załącznik nr 2).
2. Uczniowie wypełniają karty pracy wykorzystując informacje zamieszczone na dyskietce
(załącznik nr 3).
3. Z galerii zdjęć zamieszczonej na płycie CD uczniowie wybierają zdjęcia odpowiednie dla
opracowywanej strefy (załącznik nr 4).
4. Każda para uczniów odczytuje nazwę opracowanej przez siebie strefy klimatycznej oraz
wskazuje na mapie świata miejscowość, dla której wykonany był wykres klimatyczny.
III. ZAKOŃCZENIE
1. Wybrani uczniowie prezentują na forum klasy wykonane wcześniej i zapisane na dyskietce bądź
płycie CD własne opracowania dotyczące jednej ze stref krajobrazowych. Opracowania
wykonane są przy użyciu Internetu, encyklopedii multimedialnych, skanera, programu
PowerPoint. Zawierają: teksty, fotografie, animacje (załącznik nr 5 – przykładowe slajdy z

(…)


3. Proszę uruchomić płytę CD i z zamieszczonej tam galerii zdjęć wybrać rośliny, zwierzęta i
krajobrazy charakterystyczne dla opracowywanej strefy krajobrazowej. Używając polecenia
kopiuj / wklej proszę umieścić wybrane zdjęcia na karcie pracy.
Czas pracy max. 5 minut
4. Wypełnioną kartę pracy proszę zapisać na pulpicie pod nazwą: strefa krajobrazowa.
Załącznik 2
9 zestawów do losowania
Astana…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz