Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce (SSE) - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce (SSE) - wykład - strona 1 Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce (SSE) - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce (SSE)
Wszystkie dane pochodzą z 2000 roku
Pierwsza specjalna strefa ekonomiczna na świecie powstała w Irlandii, w Shannon, w 1959
roku. Obecnie tego typu strefy istnieją w 70 krajach w tym w Polsce ( w samych USA jest ich
200). W Polsce mamy takich stref 17. Pierwszą SSE założono w 1995 roku w Mielcu i
nazwano ją – SSE Euro-Park Mielec. Jej obszar wynosi 627 ha (z czego 350 to lotnisko).
Strefą tą zarządza Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie. Istnienie tej strefy
przewidziano na 20 lat, czyli do 2015 roku. Inwestowanie w SSE jest opłacalne dla
przedsiębiorców dlatego, że przy inwestycji powyżej 2 mln euro lub zatrudnieniu 200 osób
następuje zwolnienie z podatku od dochodu – całkowicie przez pierwsze 10 lat oraz z
wysokości 50% przez następne 10; przy niższych inwestycjach wysokość dochodu
zwolnionego od podatku jest równa wartości inwestycji.
Liczba
Wysokość
Czas
Nazwa SSE
Rok
Inwestycj Zatrudnien
wydanyc e w mln ie (liczba
powstani zakładaneg dochodu
o istnienia pozwalające h
a
osób)

zezwoleń
go na
w latach
uzyskanie
pełnego
zwolnienia z
podatku w
tys. EURO
1997
20
1500
0
0
0
Częstochowska
SSE
1997
20
400
3
24,8
446
Kamiennogórs
ka SSE
1996
20
2000
35
2767,5
9422
Katowicka SSE
1997
20
1000
2
38
160
KostrzyńskoSłubicka SSE
1997
20
850
7
994,8
3154
Legnicka SSE
1997
20
2000
9
219,8
829
Łódzka SSE
1997
20
700
6
9,1
75
Słupska SSE
1995
20
2000
36
919
4400
SSE Euro-Park
Mielec
1997
20
600
8
56,3
680
SSE
Starachowice
1997
20
1000
3
104,7
370
SSE Tczew
1997
20
1000
2
0,2
125
SSE Żarnowiec
1996
20
350
48
224,1
3864
Suwalska SSE
1997
20
2000
12
88
874
Tarnobrzeska
SSE
1997
20
500
18
288,5
3925
Wałbrzyska
SSE
1997
29
350
6
28
97
WarmińskoMazurska SSE
1997
12
2000
2
12,5
600
Krakowski
Park
Technologiczny
1997
12
2000
0
0
0
Technopark
Modlin 1997
Źródło – Geografia w Szkole,nr.2, kwiecień- czerwiec 2001( Dorota Wicherska )
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Przyjrzyjmy się powstaniu pierwszej SSE (dla przykładu)
SSE Euro-Park Mielec powstała na miejscu Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego Państwowe
Zakłady Lotnicze, na skutek takich czynników jak:
• Przemiany gospodarcze w kraju
• Istnienie jednego monokulturowego zbrojeniowego zakładu pracy – WSK PZL
Mielec
• Brak zamówień rządowych
• Załamanie wschodnich rynków zbytu
• Konkurencyjność towarów z zachodu
• Utrata płynności finansowej WSK
• Grupowe zwolnienia z pracy co spowodowało wzrost bezrobocia do 19%
• Duże zaplecze taniej siły roboczej
• Wykształcona technicznie kadra pracowników
• Konieczność restrukturyzacji: gałęziowej, wielkościowej, własnościowej WSK
Na skutek restrukturyzacji zmieniła się struktura branżowa zakładów. Obecnie na tym
obszarze funkcjonuje 60 podmiotów gospodarczych z czego 20 to firmy usługowe, a 40
produkcyjne. Najliczniej reprezentowana jest branża komunikacyjna i metalowa (razem 42%
firm), dalej chemiczna, drzewna, budowlana (po ok. 11%), spożywcza, farmaceutyczna, lekka
(łącznie ok. 21%). Nastąpiła również ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz